Nyheter 7.1.2010

Spanien tar över ordförandeskapet i EU

Trion puheenjohtajaDen första trion enligt Lissabonfördraget bildas av Spanien, Belgien och Ungern från januari 2010 till juni 2011. Foto: EU-ordförandeskapets webbsidor.

I början av januari tar Spanien över ordförandeklubban i EU. Nya vindar som blåser i unionen gör det halvåriga ordförandeskapet intressant och fullt av utmaningar.

EU har drabbats hårt av den ekonomiska krisen och går nu in i en ny era genom Lissabonfördraget. Spanien, som tampas med egna interna problem, ger unionen nya rutiner med ett program som omfattar närmare trehundra möten. Utöver att genomföra reformen och verkställa fördraget ska det blivande ordförandelandet prioritera följande teman:

·         EU:s framtida ekonomiska struktur
·         att föra unionen närmare medborgarna
·         att höja EU:s utrikespolitiska profil
·         att stärka EU:s transatlantiska förbindelser
·         att stärka Latinamerikas förbindelser med EU

Spanien, Belgien och Ungern bildar trio

Trio logoLogon får sina färger av varje ordförandelands nationalflagga. Foro: EU-ordförandeskapets webbsidor.

För första gången i EU:s historia bildar de tre länderna som innehar ordförandeskapet efter varandra en trio. Det nya förfarandet ska stärka kontinuiteten i EU:s arbete och initiativ. Trion har som mål att ta sig ur den ekonomiska krisen, att arbeta vidare med EU:s sociala agenda och att bekämpa klimatförändring.

Trion har en gemensam webbplats och en gemensam symbol.Den 23-årige belgiske studenten Antoine Durieux har ritat logon där bokstäverna E och U är sammanbundna liksom trions ordförandeskap. Logon symboliserar ordförandeländernas dynamik, enighet och samhörighet.

Det spanska ordförandeskapets webbplats
Gemensamt 18-månadersprogram
En förkortad version av arbetsprogrammet  för Spaniens ordförandeskap