Nyheter 15.1.2010

EU:s råd för utrikes frågor diskuterar situationen i Haiti

Pressmeddelande 9/2010
15.1.2010

EU:s råd för utrikes frågor samlas till ett extra möte i Bryssel den 18 januari. Utvecklingsministrarna ska diskutera situationen i Haiti och biståndsinsatser efter jordbävningen. Mötet leds av den höga representanten Catherine Ashton, som har sammankallat mötet. Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen representerar Finland.

Rådet antar slutsatser om situationen i Haiti. Finland betonar vikten av att EU vidtar gemensamma insatser i biståndsverksamheten i Haiti och av att det under ledning av FN säkerställs att biståndet samordnas och ges i rätt tid. Särskilt viktigt är det enligt Finland att igångsättningen av återuppbyggnaden beaktas redan i början av insatsen.

Finland beviljade torsdagen den 14 januari 1 250 000 euro i humanitärt bistånd till offren för jordbävningen i Haiti. Biståndet kanaliseras via Finlands Röda Kors och Kyrkans Utlandshjälp. Finland är redo att ge mer humanitärt bistånd då närmare uppgifter om skadorna efter jordskalvet finns att tillgå och då det totala behovet av humanitärt bistånd preciserats.

Närmare upplysningar: ambassadrådet Anna Gebremedhin, enheten för humanitärt bistånd, tfn 09 1605 6286 eller 040 583 0149, och ministerns tjänstemannasekreterare Päivi Nevala, tfn 09 1605 6171 eller 040 753 4375