Nyheter 19.1.2010

EU lindrar nöden i Haiti med över 400 miljoner euro

Europeiska unionens utvecklingsministrar samlades till ett extra möte i rådet för utrikes frågor i Bryssel måndagen den 18 januari med anledning av naturkatastrofen i Haiti. ”Det här är en av historiens största humanitära katastrofer. Skalvet inträffade i ett tätt befolkat område och förödelsen är enorm”, sade utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen, som representerade Finland, om det massiva hjälpbehovet i Haiti. EU ger via kommissionen 30 miljoner euro i nödhjälp för humanitära ändamål, medlemsländerna ger 92 miljoner euro, och dessutom beviljas snabbt bistånd om 100 miljoner euro för andra än humanitära ändamål. Minst 200 miljoner euro utlovas i långsiktigt bistånd.

Europeiska unionens utvecklingsministrar samlades till extra möte i rådet för utrikes frågor den 18 januari. Foto: Europeiska unionens råd

Minister Väyrynen är nöjd över att både Finlands Röda Kors och Kyrkans utlandshjälp snabbt lyckades starta sina egna biståndsinsatser i Haiti. ”FRK har redan beviljats 750 000 euro och KUH 500 000 euro för bistånd i Haiti, och organisationerna kommer sannolikt att be om mer”, sade Väyrynen om Finlands första insatser för att lindra nöden i Haiti. ”FRK planerar dessutom att skicka ett större fältsjukhus tillsammans med tyskarna”, berättade Väyrynen om de aktuella planerna.

Obeskrivlig nöd

”Haiti var redan före jordskalvet det mest outvecklade landet på västra jordklotet. Landets egna handlingsmöjligheter är nu obefintliga eftersom infrastrukturen är förstörd”, beskrev Väyrynen den dystra situationen i Haiti. EU:s 100 miljoner euro i icke-humanitärt bistånd riktas därför främst till att återställa den haitiska regeringens funktionsförmåga i en situation där praktiskt taget alla förvaltningsbyggnader rasat och kommunikationerna brutits.

Väyrynen berättade vid sin presskonferens för finländska korrespondenter vad hans franske kollega rapporterat från sin biståndsresa till Haiti. ”Byggnaderna är framför allt planerade att tåla översvämningar och stormar. Därför har en stor mängd tung betong använts. Den har däremot inte klarat av jordbävningen.” Det franska budskapet var enligt Väyrynen att ”det inte enbart gäller återuppbyggnad utan byggande överlag. Nu måste man beakta risken för naturkatastrofer, och måste alltså bygga på ett hållbart sätt även med tanke på jordskalv”, konstaterade ministern.

Ashton för första gången som ”telefonnumret till Europa”

Förutom att EU ger nödhjälp analyseras nu även det långsiktiga biståndsbehovet, som ohjälpligen kommer att vara stort. ”Kommissionär de Gucht reser snart till Haiti för att utreda situationen på lång sikt. Redan nu planeras en internationell givarkonferens”, förklarade minister Väyrynen. Redan nu har EU alltså preliminärt beslutat om 200 miljoner euro i ett längre perspektiv.

Krisen i Haiti är enligt Väyrynen också ett test för de transatlantiska förbindelserna. ”Vid toppmötet i november slog vi fast att vi ska sträva efter samordning såväl i humanitära frågor som i utvecklingsfrågor”, påpekade Väyrynen, som mycket aktivt främjat uppbyggnaden av ett bättre samarbete genom det finländska transatlantiska utvecklingsinitiativet.

Ett lovande tecken har varit att ”den nya höga representanten Catherine Ashton redan ett par gånger talat i telefon med (USA:s utrikesminister) Hillary Clinton”. ”Telefonnumret till Europa har alltså hittats”, myste Väyrynen med hänvisning till Henry Kissingers gamla kritiska fråga.

Det extra rådet för utrikes frågor var det första ministermötet som Ashton ledde i sitt nya uppdrag som EU:s ”utrikesminister”. Ashton kommer sannolikt snart att leda även en ny behandling av situationen i Haiti eftersom rådet för utrikes frågor sammanträder i utrikesministersammansättning redan om en vecka måndagen den 25 januari.