Nyheter 1.2.2010

Intresserad av en karriär i EU? – Informationsmöte om rekryteringar

Pressmeddelande 27/2010
1.2.2010

Den 3 februari klockan 17-18.30 ordnas ett informationsmöte om att söka jobb och arbeta i EU i Infocentrum i Lilla parlamentet på Arkadiagatan 3 i Helsingfors. Mötet är öppet för alla som är intresserade av att jobba i EU.

Kati Niemi från Europeiska kommissionen presenterar EU:s rekrytering. Minna Strömberg berättar om sina erfarenheter av att arbeta i kommissionen och av att bo i Bryssel. Strömberg arbetar för tillfället vid Europeiska kemikaliemyndigheten.

En ny form av uttagningsprov i AD-kategorin för handläggare börjar i mars. I och med de nya uttagningsproven får finländare igen en chans att söka jobb i EU-institutionerna. I dag arbetar cirka 1 000 finländare i EU, medan institutionerna sammanlagt har omkring 40 000 anställda.

AD-kategorin för handläggare omfattar lednings-, planerings- och expertuppgifter samt forskaruppgifter. Beroende på vilken typ av tjänst det gäller krävs lägre eller högre högskoleexamen. Också personer som är på väg att utexamineras kan ansöka. Uppgifterna är ansvarsfulla direkt i början av karriären, och lönen är konkurrenskraftig.

Europainformationen arrangerar under våren liknande informationsmöten på olika håll i Finland. Information om tid och plats finns i evenemangskalendern på Europainformationens webbplats www.eurooppatiedotus.fi/svenska.

Närmare upplysningar: om hur du söker tjänster inom EU: sakkunnig, EU-ärenden Lauri Tierala, statsrådets kansli, tfn 09 1602 2120, om mötet i Helsingfors: regioninformatör Hanna Päivärinta, Europainformationen i Nyland, tfn 09 1605 6565