Nyheter 4.2.2010

Rekryteringsprocessen till EU-tjänster förnyas

Hakuaika lyhenee ja haku muuttuu vuosittaiseksiFoto: Europeiska komissionen.

EU:s rekryteringsbyrå EPSO (The European Personnel Selection Office) börjar årligen anordna uttagningsprov som är öppna för alla. Det första provet för handläggare utlyses i mars.

Endast genom att delta i ett uttagningsprov kan man få en fast anställning vid EU. I och med reformen försnabbas ansökningsprocessen som förkortas till 5–9 månader, eftersom uttagningsprov kommer att anordnas årligen. Tidigare har processen tagit mer än 15 månader. I de kommande uttagningsproven betonas yrkeskunskap och lämplighet allt starkare framom EU-kunskap. Rekryteringen av nya handläggare inleds i mars. Uttagningsprov för översättare, tolkar och assistenter anordnas senare.

EU informerar om uttagningsproven och tidtabellerna

Annonser om EU:s uttagningsprov publiceras på EU:s alla officiella språk i tidningar i medlemsländerna. Annonserna publiceras också i EU:s officiella tidning, där det ges detaljerad information om till exempel arbetsuppgifterna samt om krav på behörighet och erfarenhet. Informationen finns också på EPSO:s webbplats och ansökan sker online på webbplatsen.

Uttagningsproven sker i regel två steg. Den första delen ordnas i varje medlemsland. I ett datorbaserat test bedöms först och främst de sökandens lämplighet snarare än deras EU-kunskaper.

De som klarar sig till den andra fasen deltar i ett test i Bryssel. Uppgifterna där kan vara av olika slag; muntliga redogörelser, intervjuer och gruppövningar.

Södkande som klarat uttagningsprovet sätts upp på så kallade reservlistor, som är i kraft i ett år. Även om man blivit uppsatt på reservlistan är det ingen garanti för en arbetsplats. Genom att vara aktiv kan man inverka på hur snabbt man får arbete.

Av sökandena krävs vanligen medborgarskap i Europeiska unionen, specialkunskap i det område man söker till, språkkunskaper, fullgjord värnplikt och gott renommé.

Förberedelser inför uttagningsprovet

Du kan förbereda dig inför EU:s uttagningsprov genom att fördjupa din yrkeskunskap, EU-kunskap och dina språkkunskaper. Statsrådets EU-sekretariat ordnar preparandkurser för de årliga uttagningsproven för handläggare, vilka är öppna för medborgare från alla EU-länder. Förberedelserna sker huvudsakligen via Internet, så att även de som arbetar utomlands kan delta.

Europainformationen ordnar infotillfällen, under vårens lopp på olika håll i Finland, för intresserade av en karriär inom EU. Tid och plats för evenemangen finner du i vår evenemangskalender.

Mer information:

Karriär inom EU (Infoblad 2b/2010, Europainformationen)
EU-arbetsplatser (Statsrådets webbplats)
EPSO
EU’s officiella tidningen