Nyheter 9.2.2010

EU-medborgarna är tillfreds med sin livssituation

KöpenhamnEurobarometern visar att man är mest nöjd i de nordiska länderna. Foto: Europeiska komissionen.

Enligt en eurobarometerundersökning om den sociala situationen är merparten av EU-befolkningen överlag tillfreds med sin personliga situation. Men skillnaderna mellan medlemsländerna är stora.

Barometern visar att man är mest nöjd i de nordiska länderna. På en skala från –10 till +10 gav danskar, svenskar, nederländare och finländare den högsta siffran (8). Mest missnöjda var invånarna i Bulgarien (-1,9), Ungern, Grekland och Rumänien.

I undersökningen tillfrågades människorna om hur de ser på sin personliga situation och på situationen i sitt hemland, och vad de anser om sina regeringars politik på olika områden. Det största missnöjet bland medborgarna gäller hur bristande jämlikhet och fattigdom har hanterats i deras länder. Man var också missnöjd med den offentliga servicen, som man ansåg hade försämrats under de senaste fem åren. Människorna var i stort sett nöjda med hälso- och sjukvården.

Undersökningen ingår som en del av Europeiska kommissionens rapport om den sociala situationen i EU. I år inriktades rapporten på bostadsförhållanden och konsekvenserna av den ekonomiska krisen. Genom eurobarometern vill Europeiska kommissionen årligen bevaka EU-medborgarnas subjektiva uppfattning om välbefinnandet. Undersökningen gjordes genom intervjuer med medborgarna i EU:s samtliga medlemsländer.

Mer information:

EU-medborgarna är i stort sett tillfreds med sin livssituation, men oro finns över den framtida ekonomiska och sociala situationen
Rapport om den sociala situationen