Nyheter 10.2.2010

EU och du-evenemang inleds i mars

Pressmeddelande 38/2010
10.2.2010

En serie evenemang som går under namnet EU och du inleds i samtliga regioner i Finland i mars 2010. Avsikten är att evenemangsserien fortsätter i ungefär fem år, dvs. under det nuvarande Europaparlamentets mandattid. Innehållet i evenemangen utgår från EU-frågor som är viktiga för regionerna och invånarnas åsikter om EU. Målet är att få till stånd en ökad dialog om hur EU påverkar människors liv.

I evenemangen deltar ministrar, riksdagsledamöter, ledamöter av Europaparlamentet, tjänstemän från EU-kommissionen, Europaparlamentet och riksdagen, EU-sakkunniga från regionerna samt företrädare för näringslivet, arbetsmarknadens parter och kultursektorn. Varje evenemang består av diskussioner som är öppna för alla intresserade, seminarier samt besök i skolor och företag.

Under 2010 anordnas fyra evenemang. Det första evenemanget äger rum i Joensuu den 26 mars. Evenemangets tema är gränsen. Syftet är att diskutera hur det är att bo intill gränsen mellan EU och Ryssland, och hur detta påverkar nordkarelarnas dagliga liv. De följande evenemangen i år hålls i Tammerfors (23.4), Karleby (18.8) och Rovaniemi (10.9). Evenemanget i Tammerfors kommer att handla om ekonomi och sysselsättning, evenemanget i Karleby om livsmedel och evenemanget i Rovaniemi om arktiska frågor.

Evenemangen planeras och genomförs av Europainformationen vid utrikesministeriet, EU-kommissionens representation i Finland, Europaparlamentets informationskontor i Finland och riksdagsinformationen. Dessutom deltar olika regionala aktörer, som företrädare för landskapsförbunden och städerna. YLE är den viktigaste mediesamarbetspartnern för evenemangen. YLE:s regionala redaktioner deltar med sändningar såväl före som under själva evenemanget EU och du.

I samband med varje evenemang publiceras resultaten av en opinionsundersökning, där man kartlagt människors åsikter om allmänna EU-frågor och EU-frågor som är särskilt viktiga för den region där de själva bor.

Mer information om programmet under evenemangen kommer att läggas ut på Europainformationens webbplats.

Ytterligare uppgifter: Marja Aspelund, chef för Utrikesministeriets Europainformation, tfn 09 1605 5813, mobil 040 742 3519, Eikka Kosonen, chef för Europeiska kommissionens representation i Finland, tfn 09 6226 5450, mobil 040 521 19 53, Pia Siitonen, informatör vid Europaparlamentets informationskontor i Finland, tfn 09 6220 4514, mobil 0400 42 91 49, Satu Raisamo, informatör, riksdagsinformationen, tfn 09 432 2484, mobil 040 823 3478, Timo Säynätkari, programchef vid YLE Regioner, tfn 09 1480 5050, mobil 0400 573 920

Närmare uppgifter om evenemangen i regionerna:
Joensuu: regioninformatör Jenny Haukka, Europainformationen i Norra Karelen, tfn 010 345 6470, mobil 040 510 7516, samt Arja Airaksinen, chef för YLE i Norra Karelen, tfn 013 510 7450, mobil 0400 67 83 49
Tammerfors: regioninformatör Outi Koskinen, Europainformationen i Birkaland, tfn 010 345 6450, mobil 040 510 7515
Karleby: regioninformatör Heli Pietilä, Europainformationen i Mellersta Österbotten, tfn 010 345 6330, mobil 040 510 7524
Rovaniemi: regioninformatör Tuomas Nousiainen, Europainformationen i Lappland, tfn 010 345 6410, mobil 040 510 7527