Nyheter 11.2.2010

EU firar 112-dagen den 11 februari 2010

112-dagen112 är hela EU:s gemensamma nödnummer som fungerar överallt i EU. Foto: Europeiska kommissionen

Syftet med 112-dagen är att både upplysa och påminna allmänheten om att nödnumret 112 fungerar inom hela EU och kopplas till närmaste nödcentral. I Finland är 112-dagen en riksomfattande temadag som betonar vikten av säkerhet i människors vardag.Dagen har firats i Finland den 11 februari varje år sedan 1997.

Under dagen ordnas det olika evenemang på många finländska orter för att påminna oss om nödnumret 112, men också för att få oss att tänka på hur vi kan förebygga skador och olycksfall. Den riksomfattande 112-dagen öppnas i centret Kamppi i Helsingfors den 11 februari klockan 12.00.

Sedan december 2008 har EU-medborgare inom hela EU-området kunnat kontakta en nödcentral genom att ringa unionens gemensamma nödnummer 112. Det är gratis att ringa numret både från en fast telefon och från mobilen. I Finland har myndigheterna bara ett gemensamt nödnummer, 112, men i många EU-länder används också andra nödnummer parallellt. Syftet med den europeiska 112-dagen är att påminna medlemsländerna om vikten av att utöka språkutbudet i 112-tjänsterna. Till exempel i Finland kan nödcentralen betjäna också på engelska, och med hjälp av tolkar även på franska och tyska.

Numret 112 valdes till EU:s gemensamma nödnummer år 1991 för att unionen skulle ha ett nummer som människor på resa inom EU kunde ringa i nödfall. Europeiska kommissionen har låtit utföra en opinionsundersökning, som visar att 94 procent av unionsmedborgarna tycker att det är nyttigt att EU har ett gemensamt nödnummer. I Finland vet 47 procent av medborgarna att nödnumret 112 fungerar i hela EU. Kunskaperna varierar dock stort mellan länderna, och endast 24 procent av européerna vet att 112 är nödnumret man kan ringa i hela EU. Det bevisar att 112-dagen behövs.

Mer information:

112-dagens websida
Kommissionens 112-websidor