Nyheter 12.2.2010

Den nya kommissionen inleder sitt arbete

Europaparlamentet har vid omröstning godkänt den nya kommissionen. Kommissionen tillträdde onsdagen den 10 februari. Kommissionens mandatperiod sträcker sig till den 31 oktober 2014.

KomissioJosé Manuel Barrosos andra kommission inleder sitt arbete i ett utmanande ekonomiskt läge. Foto: Europeiska kommissionen.

Portugisen José Manuel Barrosos andra kommission godkändes vid parlamentets session den 9 februari med 488 ja-röster mot 137 nej. 72 ledamöter avstod. Ja-rösterna kom framför allt från de stora partierna; center-högern, liberalerna och socialisterna. De gröna och vänstern var mer kritiska till kommissionen. Vid diskussionen i parlamentet förväntades ett aktivt grepp av den nya kommissionen och man hoppades att kommissionen tar rollen som EU:s motor.

Utnämningen av kommissionen var inte heller denna gång någon enkel process. Bulgariens ursprungliga kandidat måste dra sig tillbaka på grund av kritik mot hennes ekonomiska kopplingar och kompetens. Den andra kandidaten Kristalina Georgieva godkändes som kommissionär för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering. Olli Rehn från Finland fick som väntat portföljen som kommissionär för ekonomiska och monetära frågor.

Kommissionen består av 27 kommissionärer. Varje medlemsland har en kommissionär och varje kommissionär sitt eget ansvarsområde. Även om platserna är fördelade enligt medlemsland, representerar kommissionärerna inte sina hemländer, utan driver Europeiska unionens gemensamma intressen.

Till kommissionens uppgifter hör bland annat att lägga fram lagförslag, sköta det löpande EU-arbetet och ansvara för att unionens politik genomförs. Barroso har slagit fast att de viktigaste frågorna under denna mandatperiod är att förbättra den ekonomiska tillväxten och konkurrenskraften, vända miljöutmaningarna till en konkurrensfördel, stärka den sociala sammanhållningen och medborgarnas deltagande och slå vakt om medborgarnas säkerhet.

Den nya kommissionen:

– Kommissionens ordförande: José Manuel Barroso, Portugal
– Hög representant för utrikes- och säkerhetspolitiken; vice ordförande: Catherine Ashton, Storbritannien
– Digital dagordning; vice ordförande: Neelie Kroes, Nederländerna
– Konkurrens; vice ordförande: Joaquín Almunia, Spanien
– Näringsliv och företagande; vice ordförande: Antonio Tajani, Italien
– Rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap; vice ordförande: Viviane Reding, Luxemburg
– Kontakter mellan institutionerna och administration; vice ordförande: Maroš Šefčovič, Slovakien
– Transport; vice ordförande: Siim Kallas, Estland
– Handel: Karel De Gucht, Belgien
– Internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering*: Kristalina Georgieva, Bulgarien
– Forskning och innovation: Máire Geoghegan-Quinn, Irland
– Regionalpolitik: Johannes Hahn, Österrike
– Havsfrågor och fiske: Maria Damanaki, Grekland
– Utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom: Androulla Vassiliou, Cypern
– Utvecklingsbistånd*: Andris Piebalgs, Lettland
– Skatter och tullar, revision och bedrägeribekämpning: Algirdas Šemeta, Litauen
– Hälsa och konsumentpolitik: John Dalli, Malta
– Budget och ekonomisk planering: Janusz Lewandowski, Polen
– Inre marknaden och tjänster: Michel Barnier, Frankrike
– Jordbruk och landsbygdsutveckling: Dacian Ciolos, Rumänien
– Inrikes frågor: Cecilia Malmström, Sverige
– Energi: Günter Oettinger, Tyskland
– Miljö: Janez Potočnik, Slovenien
– Ekonomiska och monetära frågor: Olli Rehn, Finland
– Klimatfrågor: Connie Hedegaard, Danmark
– Utvidgning och grannskapspolitik*: Štefan Füle, Tjeckien
– Sysselsättning, socialpolitik och inkludering: László Andor, Ungern

* I samarbete med den höga representanten/vice ordföranden.

Mer information:

EU-kommissionen 2010–2014
Hur organiseras arbetet vid kommissionen?
Barrosos politiska riktlinjer