Nyheter 15.2.2010

Minister Väyrynen till EU:s utvecklingsministermöte i Spanien

Pressmeddelande 41/2010
15.2.2010

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen deltar i ett informellt möte för EU:s utvecklingsministrar i Segovia i Spanien den 17-18 februari. Mötet behandlar bland annat transatlantiskt utvecklingspolitiskt samarbete, uppfyllandet av millenniemålen, situationen i Haiti och utveckling av arbetsfördelningen mellan biståndsgivarna. På agendan står också innovativa finansieringsmekanismer och utvecklingsländernas skattefrågor.

Ordförandelandet Spanien har bett minister Väyrynen inleda diskussionen om det transatlantiska samarbetet. För ett år sedan lade Finland fram ett initiativ till ett partnerskap för hållbar utveckling, som framskridit på mycket kort tid och som även antogs på hög politisk nivå vid toppmötet EU-USA i november i fjol.

I utvecklingsministermötet deltar även den amerikanska biståndsmyndigheten USAID:s nye chef Rajiv Shah. Minister Väyrynen ska även ha bilaterala samtal med Shah.

Vid mötet diskuteras också vilka framsteg som gjorts när det gäller att nå millenniemålen som FN enades om för tio år sedan. Diskussionen ingår i EU:s förberedelser inför ett uppföljningsmöte om millenniemålen i New York i september.

Diskussionen om biståndseffektivitet fokuserar på att effektivera arbetsfördelningen mellan biståndsgivarna. Finland betonar vikten av en bättre arbetsfördelning och samordning i syfte att öka biståndseffektiviteten. Att garantera resultat och effektivitet spelar en central roll då ministrarna diskuterar biståndet till Haiti. En lindring av nöden i Haiti kräver ett långsiktigt åtagande och återuppbyggnadsarbete av världssamfundet, och då spelar samordningen mellan de centrala aktörerna en stor roll.

Närmare upplysningar: ministerns tjänstemannasekreterare Päivi Nevala, tfn 09 1605 6171 eller 040 753 4375, eller ambassadrådet Pirjo Suomela-Chowdhury, tfn 09 1605 6272