Nyheter 19.2.2010

EU:s råd för utrikes frågor diskuterar Haiti och Ukraina

Pressmeddelande 49/2010
19.2.2010

EU:s råd för utrikes frågor sammanträder i Bryssel den 22 februari. Huvudteman för mötet är den humanitära krisen i Haiti och situationen i Ukraina efter presidentvalet. Utrikesminister Alexander Stubb representerar Finland vid rådsmötet.

Ministrarna diskuterar det aktuella läget i Haiti och EU:s förberedelser inför återuppbyggnadskonferensen för Haiti i New York i mars. Enligt Finland vore det skäl att vid konferensen enas om en preliminär arbetsfördelning mellan FN, EU och internationella finansinstitut utifrån det uppskattade behovet av återuppbyggnad. Ministrarna utvärderar också EU:s verksamhet i plötsliga humanitära kriser utifrån erfarenheter från Haiti. Finland anser att EU:s biståndsverksamhet var lyckad och att FN:s ledande roll i det humanitära biståndet fungerade väl.

Vid lunchen diskuterar ministrarna Ukraina. På agendan står en bedömning av situationen efter presidentvalet och utsikterna för EU:s förbindelser med Ukraina. Avsikten är att EU och Ukraina i år ska kunna enas om ett associeringsavtal och frihandelsområdet som ingår i avtalet. Enligt Finland är det viktigt att Ukraina stabiliserar den inrikespolitiska situationen och ekonomin, reformerar grundlagen, fortsätter med reformpolitiken och närmar sig unionen.

Även Iran står på rådets agenda. Rådet behandlar Irans ovilja att samarbeta i tvisten om kärnprogrammet och landets aktuella inrikespolitiska situation. Finland anser att det är viktigt att göra snabba framsteg i sanktionsfrågan inom FN:s säkerhetsråd även på grund av uppföljningsmötet av FN:s icke-spridningsfördrag (NPT) i maj. Finland är mycket bekymrat över den allt svagare situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran och anser att det är viktigt att EU konsekvent reagerar på kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Närmare upplysningar: enhetschef Leena-Kaisa Mikkola, enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, tfn 09 1605 5026 eller 040 753 4364, och utrikesministerns diplomatiska rådgivare Mikko Hautala, tfn 09 1605 5005 eller 040 834 6758