Nyheter 19.2.2010

Minister Väyrynen till EU:s handelsministermöte i Bryssel

Pressmeddelande 51/2010
19.2.2010

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen deltar i ett informellt möte för EU:s handelsministrar i Bryssel söndagen den 21 februari.

Ministrarna diskuterar framtida utmaningar och prioriteringar för EU:s handelspolitik under den nya kommissionens mandatperiod. Särskilda samtalsämnen är EU:s yttre konkurrenskraft och Lissabonfördragets inverkan på handelspolitiken. På dagordningen står också situationen för det multilaterala handelssystemet, EU:s bilaterala handelsförbindelser samt handels- och utvecklingsfrågor.

Finland betonar vikten av att EU engagerar sig för det multilaterala handelssystemet och av att snabbt slutföra WTO:s pågående Doharunda. Samtidigt ska EU också bevaka sina handelsekonomiska intressen genom bilaterala avtalsarrangemang. Därtill är det viktigt att beakta handelspolitikens inverkan på främjande av hållbar utveckling.

Närmare upplysningar: enhetschef Ilkka-Pekka Similä, tfn 040 356 3783, och ministerns specialmedarbetare Markus Ojakoski, tfn 0500 459 009