Nyheter 23.2.2010

Nyland är europeisk entreprenörsregion 2012

Harry Bogomoloff BrysselissäHarry Bogomoloff, vice ordförande i Nylands landskapsfullmäktige, tog emot utmärkelsen på Nylands vägnar i Bryssel den 11 februari 2010. Foto: Regionkommittén

Europeiska unionens regionkommitté har valt Nyland till europeisk entreprenörsregion 2012. Syftet med utmärkelsen är att uppmuntra regioner att utveckla entreprenörsandan och att öka företagsamheten i Europa.

36 regioner runtom i Europa strävade efter att bli europeisk entreprenörsregion. Utmärkelsen tilldelades tre regioner år 2011 och tre regioner år 2012. Nästa år är de europeiska entreprenörsregionerna tyska Brandenburg, irländska County Kerry och spanska Murcia. De andra entreprenörsregionerna förutom Nyland år 2012 är Katalonien i Spanien och Trnava i Slovakien.

Visioner belönas

Syftet med det europeiska entreprenörsregionprojektet är att belöna regioner för stora entreprenörsvisioner. Regioner kan ansöka om utmärkelsen genom att presentera sin vision och sin handlings- och kommunikationsplan och redogöra för det politiska åtagandet att genomföra visionen. Den mest trovärdiga och förutseende framtidsplanen tilldelas entreprenörsutmärkelsen.

Projektet siktar på framtiden – bedömningen gäller uttryckligen regionens visioner och inte redan genomförda planer. Den årliga utmärkelsen syftar till att uppmuntra regioner till fördomsfri och kreativ ekonomisk planering. Nya metoder behövs i en tid av ekonomisk kris och strukturella förändringar.

Nyland satsar på kompetens och samarbete

Nylands förbund presenterade i sin ansökan Nyland som en trygg, konkurrenskraftig och attraktiv Östersjöregion som har satsat på kompetens, hög utbildning och specialisering.

Ansökan betonade dessutom samarbetet mellan företag, den offentliga sektorn och skolor i regionen. Samarbetet fungerade också i beredningen av ansökan: i den deltog nyländska yrkeshögskolor, Aalto-universitetet och kompetenscentret Culminatum Innovation. Arbets- och näringsministeriet, handelskammaren och företagarorganisationer understödde projektet.

Också regionkommittén betonar vikten av samarbete. Regioner, företag och den offentliga finansieringen ska vara inriktade på ett gemensamt mål. Också samspelet mellan EU:s olika regioner är viktigt. Partnerskap anses öka kreativiteten, ge nya infallsvinklar och öka förståelsen mellan olika sektorer och aktörer.

Arbete på gräsrotsnivå är botemedlet mot den ekonomiska krisen

Regionkommittén tilldelade utmärkelsen för första gången i februari 2010. Syftet är att lyfta fram lokala och regionala aktörers inverkan på hela EU:s konkurrenskraft. Lokala och regionala företag spelar en central roll i lösningen på den ekonomiska krisen och strävan efter att öka sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Därför måste särskilt små och medelstora företags verksamhetsförutsättningar förbättras. Att utveckla ekonomin är viktigt också för den territoriella sammanhållningen i EU.

Utmärkelsen syftar till att öka kunskapen om vilka metoder som finns för att stödja företagsamhet. En metod är att lära sig av andras erfarenheter och med hjälp av projektet blir det lättare för regionerna att jämföra metoder.

Utnämningen antas främja Nyland och dess ekonomi genom att ge dem synlighet. Den internationella uppmärksamheten väntas öka intresset för metropolområdet Helsingfors och locka mer utländsk företagsverksamhet till regionen.

Mer information:

Regionkommitténs pressmeddelande
Nyland har valts till Europas entreprenörsregion 2012, Nylands förbund
Regionkommittén