Nyheter 25.2.2010

EU:s kulturhuvudstadsprogram firar 25 år!

IstanbulIstanbul i Turkiet, som förhandlar om att bli EU-medlem, är en av årets kulturhuvudstäder. Foto: Europeiska kommissionen

Essen i Tyskland, Pécs i Ungern och Istanbul i Turkiet är europeiska kulturhuvudstäder 2010. I år har det förflutit 25 år sedan kulturhuvudstadsprogrammet inleddes.

Initiativet till att utse europeiska kulturhuvudstäder togs 1983 av Greklands dåvarande kulturminister Melina Mercouri. Kulturhuvudstadsprogrammet startade 1985 då Aten valdes till Europas första kulturhuvudstad.

Syftet med kulturhuvudstadsprojektet är att öka det kulturella utbytet i Europa och värna om Europas rika kulturarv. Genom projektet vill man också lyfta fram den kulturella mångfalden i Europa och kulturernas gemensamma drag samt uppmuntra européerna att lära känna varandra.

Kulturhuvudstäderna har olika mål och förväntningar

I Tyskland hoppas man att Essens kulturhuvudstadsår ska blåsa nytt liv i det tättbefolkade Ruhrområdet, som tidigare var ett industriområde med kol- och stålproduktion.

I Istanbul betonar man stadens roll som en bro mellan Europa och Asien.

Den ungerska staden Pécs, som historiskt sett varit en samlingsplats för arméer och handelsmän som for kors och tvärs över Europa, vill visa upp sitt mångkulturella historiska arv. Pécs som i dag har 150 000 invånare hoppas knyta band till sina grannländer, särskilt på Balkan, och bli ett centrum för kulturlivet i området.

Åbo och Tallinn är europeiska kulturhuvudstäder 2011

Åbo utlystes officiellt till Europas kulturhuvudstad 2011 den 16 november 2007 av EU:s kulturministerråd. Huvudmålen för Åbos kulturhuvudstadsår är internationalitet, kreativ ekonomi och välfärd. Man strävar efter att verksamheten under året ska ha långsiktiga effekter. Den andra kulturhuvudstaden 2011 är Tallinn, som Åbo samarbetar nära med.

Kriterier för att bli kulturhuvudstad 

En stad som vill bli kulturhuvudstad ska planera ett program med en europeisk dimension. Programmet ska vara hållbart och ha en långsiktig inverkan på stadens kulturella och sociala utveckling. Europeiska unionens råd utser årligen en eller flera kulturhuvudstäder på förslag av kommissionen. EU beviljar ett bidrag på 1,5 miljoner euro till varje kulturhuvudstad för kulturhuvudstadsåret.

Kulturhuvudstäderna måste inte vara belägna i ett EU-land. Exempel på detta är Istanbul samt Stavanger i Norge, som var en av kulturhuvudstäderna 2008.

Proceduren för att välja kulturhuvudstäderna förnyas 2012.

Mer information

Europeiska kulturhuvudstäder 2010
Åbo 2011