Nyheter 4.3.2010

EU och du -serie startar i mars

EU och duEvenemangen kommer att anordnas i samtliga regioner i Finland under de kommande fem åren. Innehållet i dem kommer att planeras med utgångspunkt i EU-frågor som är viktiga för regionerna och i invånarnas åsikter om EU. Målet är att få till stånd en dialog om hur EU påverkar människors liv.

I evenemangen deltar ministrar, riksdagsledamöter, ledamöter av Europaparlamentet, tjänstemän från EU-kommissionen, Europaparlamentet och riksdagen, EU-sakkunniga från regionerna samt företrädare för näringslivet, arbetsmarknadens parter och kultursektorn. Varje evenemang består av diskussioner som är öppna för alla intresserade, seminarier samt besök i skolor och företag.

Under 2010 anordnas fyra evenemang. Det första evenemanget äger rum i Joensuu den 26 mars. Evenemangets tema är gränsen. Syftet är att diskutera hur det är att bo intill gränsen mellan EU och Ryssland, och hur detta påverkar nordkarelarnas dagliga liv. De övriga evenemangen 2010 hålls i Tammerfors, Karleby (18.8) och Rovaniemi (10.9). Evenemanget i Tammerfors kommer att handla om ekonomi och sysselsättning, evenemanget i Karleby om livsmedel och evenemanget i Rovaniemi om arktiska frågor.

Evenemangen planeras och genomförs av EU-kommissionens representation och Europaparlamentets informationskontor i Finland, Utrikesministeriets Europainformation, riksdagsinformationen samt olika regionala aktörer, som landskapsförbund och städer. YLE:s regionala redaktioner deltar med sändningar såväl före som under själva evenemanget EU och du.

I samband med varje evenemang publiceras resultaten av en opinionsundersökning, där man kartlagt människors åsikter både om allmänna EU-frågor och om EU-frågor som är särskilt viktiga för den region där de själva bor.

Mer information om programmet under evenemangen kommer att läggas ut på webbplatsen www.eurooppatiedotus.fi i början av året.

Ytterligare uppgifter:

Eikka Kosonen, chef för Europeiska kommissionens representation i Finland, tfn (09) 62 26 54 50, mobil 040 521 19 53
Pia Siitonen, informatör vid Europaparlamentets informationskontor i Finland, tfn (09) 62 20 45 14, mobil 0400 42 91 49
Marja Aspelund, chef för Utrikesministeriets Europainformation, tfn (09) 16 05 58 13, mobil 040 742 35 19
Satu Raisamo, informatör, riksdagsinformationen, tfn (09) 432 24 84, mobil 040 823 34 78
Timo Säynätkari, programchef vid YLE Regioner, tfn (09) 14 80 50 50, mobil 0400 57 39 20