Nyheter 8.3.2010

Goda råd för unga på vägen till Europa och längre bort

Pressmeddelande 74/2010
8.3.2010
 

 Evenemanget Till Europa eller längre bort? (Eurooppaan vai etäämmälle?), som arrangeras den 11 mars klockan 11.00-16.00, erbjuder unga mellan 15 och 25 år, lärare och studiehandledare information om studier, olika utbytesprogram och arbetsmöjligheter utomlands. Plats: Träffpunkten, Glaspalatset, 2 våningen, Mannerheimvägen 22–24, Helsingfors.

Evenemanget arrangeras nu för fjärde gången. Programmet innehåller mängder med informationsinslag som presenterar olika rutter för att ta sig till Europa eller längre bort för att studera, praktisera eller arbeta. Unga som deltagit i utbytesprogram finns på plats för att dela med sig av sina erfarenheter. Här kan du också få personlig rådgivning och vägledning för att hitta olika alternativ.

Årligen reser sammanlagt ungefär 13 000 personer från Finland till utlandet för att studera eller för kortare studentutbyten. Högskolestuderande föredrar Spanien, Tyskland och Storbritannien men också USA och Kina finns bland de tio populäraste länderna. De som studerar för yrkesexamen prioriterar europeiska läroinrättningar. Yrkesstuderande reser ofta för högst två veckors utbytesstudier till Estland, Sverige eller Ryssland medan de stannar längre i Spanien och andra europeiska länder.

Mellan 600 och 800 ungdomar, de flesta mellan 18 och 25 år, söker sig till frivillig- eller lönearbete utomlands via Allians ungdomsutbyte. ”Numera reser unga betydligt längre bort än tidigare, just nu är Australien och Latinamerika populära till exempel bland ungdomar som tar ett mellanår”, berättar Tiina Hokkanen, som ansvarar för ungdomsutbyte på Allians.

I evenemanget Till Europa eller längre bort medverkar 14 instanser: AIESEC, Allians ungdomsutbyte, CampusFrance, CIMO/Eurodesk, Fulbright Center, Goethe-Institut Finnland, Helsingfors stadsbibliotek, EURES-tjänsten vid TE-byrån i Gloet i Helsingfors, Informationscentrum för ungdomar Kompassen, Undervisningsstyrelsen/Europass, Pohjola-Norden, Tysklands ambassad, Urabaari och Europainformationen i Nyland.

Inträde till evenemanget är gratis. Program för informationsinslagen (på finska) : www.maailmalle.net

Mera information om evenemanget: regioninformatör Hanna Päivärinta, Europainformationen i Nyland, tfn 09 1605 6565, gsm 040 510 7511

Mera information om frivillig- eller lönearbete utomlands: ansvarig för ungdomsutbyte Tiina Hokkanen, Allians ungdomsutbyte, tfn 020 755 2604

Mera information om internationell studentmobilitet: ledande sakkunnig Irma Garam, forsknings- och utredningsverksamhet, Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO, tfn 0207 868 549