Nyheter 15.3.2010

Vårens föreläsningsserie belyser beslutsfattandet i EU och Finlands inflytande

Pressmeddelande 83/2010
15.3.2010
 

Våren 2010 arrangerar Europainformationen i Nyland och Riksdagsinformationen en gemensam föreläsningsserie, ”Vem fattar besluten i EU? Hur påverkar Finland?”. Föreläsningarna ges i Lilla parlamentets Infocentrum, Arkadiagatan 3, Helsingfors.

Föreläsningsserien inleds torsdagen den 18 mars klockan 14–15 av ordföranden i riksdagens utrikesutskott Pertti Salolainen, som talar om ämnet ”Utrikesutskottets roll i Finlands och EU:s utrikespolitik". Publiken har möjlighet har ställa frågor och delta i diskussionen.

Seriens föreläsningar kastar ljus över beslutssystemet i Europeiska unionen och Finlands påverkningsmöjligheter i EU. Föreläsarna tar också upp Lissabonfördragets inverkan på beslutsfattandet i EU och hur det återspeglas i Finlands påverkningsförfaranden.

Övriga föreläsningar i serien:

Fredagen 9.4 kl. 12–13 jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila: Ministern som EU-beslutsfattare och EU-enhetens chef Matti Hannula: Ministeriet som EU-påverkare
Fredagen 23.4 kl. 13–14 EU-parlamentariker Anneli Jäätteenmäki: EU-parlamentarikern som EU-beslutsfattare
Torsdagen 20.5 kl. 13–14 riksdagsledamot Susanna Huovinen: EU-ärenden i specialutskott

Mera information: Europainformationen i Nyland, regioninformatör Hanna Päivärinta, tfn 09 1605 6565, 040 510 7511 eller Riksdagsinformationen, informatör Satu Raisamo, tfn 09 432 2484, 040 823 3478