Nyheter 19.3.2010

EU:s råd för utrikesfrågor diskuterar Mellanöstern

Pressmeddelande 87/2010
19.3.2010
 

EU:s råd för utrikesfrågor samlas den 22 mars i Bryssel. Mötets viktigaste teman är fredsprocessen i Mellanöstern och beredandet av EU:s avdelning för yttre åtgärder. Från Finland deltar utrikesminister Alexander Stubb.

Utrikesministrarna diskuterar situationen i Mellanöstern. Det är rådets första diskussion om Mellanöstern som leds av höga representanten Catherine Ashton. Ashton har denna vecka besökt Mellanöstern och deltar på fredag i Mellanösternkvartettens möte i Moskva. Finland stödjer hennes strävan att aktivera kvartettens verksamhet och låta EU anta en viktigare roll i Mellanöstern. EU stödjer försöken att skapa diskussionskontakt mellan fredsprocessens parter och inleda konvergensförhandlingar med hjälp av en medlare från USA. I samband härmed kommer man också att ta upp Israels färska meddelande om att uppföra kolonier i östra Jerusalem, vilket EU:s höga representant har fördömt.

Ministrarna fortsätter den diskussion de inledde vid det så kallade Gymnichmötet om upprättandet av EU:s avdelning för yttre åtgärder. Målet är att ge stöd åt de förberedelser som har tagits fram under ledning av höga representanten Ashton, för att få till stånd ett beslut om inrättandet och nödvändiga författningsförändringar inom april månad. Finlands mål är en stark avdelning för yttre åtgärder, som täcker ett brett spektrum och fungerar som samlande tak, samt stödjer EU:s gemensamma representation ledd av den höga representanten. Rekryteringar till avdelningen för yttre åtgärder kommer också att behandlas. Där kommer en tredjedel av personalen att rekryteras från medlemsländerna. Enligt Finlands syn på saken tryggar en rekrytering som utgår från meriter också den geografiska balansen.

Biståndsåtgärderna i Haiti och Chile efter jordbävningarna tas också upp. Finland förespråkar bästa möjliga koordination av EU-stödet. Rådet bereder EU:s deltagande i återuppbyggnadskonferensen rörande Haiti och godkänner dess konklusioner. Finland har beviljat Haiti humanitärt bistånd för 5,4 miljoner euro och bereder sig på att delta i landets återuppbyggnad med minst 10 miljoner euro. Finland har beviljat Chile humanitärt bistånd för 400 000 euro.

Rådet diskuterar och godkänner konklusionerna gällande läget i Afghanistan. Man kommer att diskutera EU:s nya representant med dubbla befogenheter i Kabul, verkställandet av reformerna man enades om under Londonkonferensen, samt förbereda sig inför konferensen som är tänkt att äga rum i Kabul i juni.

Enligt Finlands åsikt bör EU nogsamt följa med förberedelserna inför parlamentsvalet i Afghanistan i september, likaså att valreformerna förverkligas.

Närmare upplysningar: ambassadråd Markku Lampinen, utrikesministeriets enhet för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik tel. (09) 1605 5330 eller 040 726 6124, och utrikesministerns rådgivare Päivi Pohjanheimo tel. (09) 1605 5332 eller 040 511 3786.