Nyheter 24.3.2010

EU och du -serie startar i mars

EU arjessa1Det första EU och du-evenemanget äger rum i Joensuu den 26 mars 2010.

Syftet med evenemangen är att öka dialogen om hur EU påverkar människors vardag. Utgångspunkten är EU-frågor som är viktiga för landskapen och invånarnas åsikter om EU. Avsikten är att ordna evenemang i alla finländska landskap under den pågående perioden i Europaparlamentet.

Under varje EU och du-dag ordnas flera olika evenemang:

  • ett evenemang för allmänheten på ett torg eller i ett köpcentrum
  • ett öppet seminarium
  • en utställning om strukturfonder
  • presentation av resultaten av en opinionsundersökning
  • besök i skolor eller företag

I evenemangen deltar ministrar, riksdagsledamöter, Europaparlamentariker, tjänstemän från Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och riksdagen, EU-sakkunniga från regionerna samt företrädare för näringslivet, arbetsmarknadsorganisationer och kultursektorn.

Turnén planeras och genomförs av Europeiska kommissionens representation i Finland, Europaparlamentets informationskontor i Finland, utrikesministeriets Europainformation och riksdagsinformationen. Dessutom deltar olika regionala aktörer, såsom företrädare för landskapsförbund och städer. YLE är den viktigaste mediepartnern, och dess regionala redaktioner deltar med sändningar såväl före som under själva evenemanget EU och du.

I samband med varje evenemang offentliggörs resultaten av en opinionsundersökning där man kartlagt människors åsikter både om allmänna EU-frågor och om EU-frågor som är viktiga för regionen.

Vid evenemangen visas dessutom en utställning om strukturfonder, sammanställd av arbets- och näringsministeriet.

År 2010 ordnas fyra evenemang

Det första evenemanget äger rum i Joensuu den 26 mars. Evenemangets tema är gränsen. Syftet är att diskutera hur det är att bo intill gränsen mellan EU och Ryssland, och hur detta påverkar nordkarelarnas dagliga liv.

Årets övriga evenemang hålls i Tammerfors (datum inte fastslaget), Karleby (18 augusti) och Rovaniemi (10 september). I Tammerfors är temat ekonomi och sysselsättning, i Karleby livsmedel och i Rovaniemi arktiska frågor.

Utförligare program finns på länkarna nedan närmare tidpunkten för evenemangen:

Joensuu 26.3.2010
Tammerfors
Karleby 18.8.2010
Rovaniemi 10.9.2010