Nyheter 7.4.2010

Transport av sällskapsdjur inom EU

Europaparlamentet godkände den 9 mars en förlängning av undantagstillståndet gällande pass för sällskapsdjur till december 2011. Finland, Sverige, Storbritannien, Irland och Malta har enligt ett tidsbundet undantagstillstånd rätt att fastställa strängare kriterier än övriga EU-länder för sällskapsdjur som får införas till dessa länder. Kriterierna gäller rabies.

Dessa länder har rätt att tillämpa tilläggskriterier också i fråga om echinococcos som orsakar bandmask och fästingmedicinering. Efter denna förlängning kommer undantagstillstånden inte att förlängas.

Passet för sällskapsdjur som togs i användning i EU i juli 2004 är obligatoriskt för hundar, katter och frettar vid alla transporter mellan EU-länderna. Passet ser likadant ut i alla EU-länder. Förutom i EU-länderna har pass för sällskapsdjur tagits i bruk i Schweiz, San Marino, Liechtenstein och Norge.

Avsikten med de krav som ställs på införsel av djur är att förhindra att sjukdomar som smittar från djur till människor sprids i Europa. Hundar, katter och frettar fick ett eget pass för att sannolikheten är större att de sprider rabies än att rabies sprids exempelvis via marsvin och kaniner. Pass för sällskapsdjur krävs endast om ett djur förs ut ur landet eller säljs till ett annat EU-land. Om ett djur förs in från ett land utanför EU, krävs ett speciellt veterinärintyg i stället för pass för sällskapsdjur.

Veterinärer skriver ut pass för sällskapsdjur

Pass för sällskapsdjur är ett officiellt resedokument för djuret, som visar att det är identifkationsmärkt och vaccinerat, och att hundar och katter har fått medicin mot bandmask. För att pass ska beviljas måste djuret vara identifikationsmärkt med ett mikrochip eller tatuering och vaccinerat mot rabies.

Från och med 3.7.2011 godkänns endast mikrochip som identifikationsmärkning. Veterinären antecknar uppgifter om djuret och ägaren samt om djurets identikationsmärkning i passet. Anteckningar görs också om de vaccinationer djuret fått mot rabies och om eventuell medicinering mot echinococcos och fästingar. Veterinären kontrollerar alltid djurets identifikationsmärkning när ny information införs i passet till exempel i samband med förnyade vaccinationer. I passet finns också utrymme för sådana anteckningar som inte är obligatoriska inom EU, men som kan vara ett krav för resor utanför EU.

Det lönar sig att skaffa pass också för djur som besöker länder utanför EU. Då kan man påvisa att djuret uppfyller de krav som ställs på införsel när det återvänder till EU. Passet är i kraft så länge rabiesvaccinationen är i kraft. I Finlands närområden förekommer rabies i de baltiska länderna och i Ryssland.

Kontrollera noggrant bestämmelserna

Bestämmelserna om införsel och utförsel av hundar, katter och frettar varierar i viss mån. Vilka vaccinationer och eventuell annan medicinering som krävs beror bland annat på om djuret förs in från ett EU-land eller från något annat land och om djuret reser tillsammans med ägaren och om avsikten är att sälja eller överlåta det till en ny ägare. När det gäller bestämmelserna om export tillämpas alltid lagstiftningen i införsellandet.

 Mer information:

Mer information om bestämmelser om pass för sällskapsdjur och införsel och utförsel av sällskapsdjur och andra djur finns på Eviras webbplats:

http://www.evira.fi/portal/se/djur_och_halsa/inforsel_och_utforsel/hundar_katter_och_illrar/pass_for_sallskapsdjur/