Nyheter 15.4.2010

Vår i Europa 2010 i skolorna

Vår i Europa 2010 i skolornaFram till 12 april har hela 3341 skolor i Europa registrerat sig i kampanjen och av dem var 59 från Finland. Foto: Europeiska komissionen.

Kampanjen Vår i Europa 2010 pågår i skolorna mellan den 22 mars och 30 juli. Syftet med kampanjen är att berätta om Europeiska unionen och vad den gör samt öka dialogen mellan elever, lärare och EU:s beslutsfattare.

Lissabonfördraget, som trädde i kraft i december ifjol, ger en utmärkt möjlighet att informera ungdomarna om vilka uppgifter EU:s institutioner har och hur de påverkar vårt dagliga liv. Kampanjen öppnades officiellt den 25 mars av Androulla Vassiliou, som är kommissionär för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom.

Årets tema för kampanjen är unionsmedborgarskapet och de grundläggande rättigheterna. Temat anknyter nära till det europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning. Under årets kampanj vill man fästa elevernas uppmärksamhet vid viktiga globala frågor som social och ekonomisk sammanhållning, miljöfrågor och kulturell mångfald. Kampanjen Vår i Europa riktar sig till grundskolor och skolor på andra stadiet. Fram till 12 april har hela 3 341 skolor i Europa registrerat sig i kampanjen och av dem var 59 skolor från Finland.

Lärarna kan registrera sig på Vår i Europas webbplats och berätta om sina skolor och vilka aktiviteter man planerar i skolan. Alla skolor som registrerar sig i Vår i Europa 2010 får ett paket med stödmaterial för lärarna, vilket planerats av pedagogiska experter. De skolor som registrerar sig kan delta i olika aktiviteter och tävlingar och i diskussioner på webben om EU:s institutioner och värden.

Till kampanjen Vår i Europa 2010 hör också aktiviteter under temat tillbaka till skolan. Till dessa hoppas man som gäster få EU-experter, till exempel ledamöter av Europaparlamentet och de nationella parlamenten, samt regionala och lokala opinionsbildare, experter från universitet och andra föreläsare. Ungdomar som deltagit till exempel i Erasmusutbyten eller andra utbyten välkomnas också till skolorna för att berätta om sina erfarenheter. Lärarna kan ta kontakt med Vår i Europa-teamet och höra sig för vem som kan komma på besök till deras skola.

 

Mer information:

Vår i Europa 2010 i skolorna