Nyheter 28.4.2010

Är det bra med ett stort EU? är frågan vid debatt i Infocentrum

Pressmeddelande 131/2010
28.4.2010

Diskussionen Suuri EU – hyvä EU? (Stort EU – bra EU?) behandlar Europeiska unionens utvidgning och utrikespolitiska syften måndagen den 3 maj klockan 17.00-18.30. Platsen är Infocentrum i Lilla parlamentet, Arkadiagatan 3.

Europeiska unionen har i dag 27 medlemsstater, men i framtiden kan de vara nästan ett tiotal fler. Vad har EU och vi finländare för nytta av storleken – och kan den ha några nackdelar?

Lissabonfördraget syftar till att harmonisera unionens utrikespolitik, och avsikten är att öka EU:s politiska betydelse ute i världen. Vad kan vi förvänta oss av EU:s verksamhet i dag och i framtiden?

Panelen:
Juha
Jokela, Programdirektör för EU-forskningsprogrammet, Utrikespolitiska institutet
Liisa Jaakonsaari, Europaparlamentariker
Päivi Luostarinen, chef för Europaavdelningen, UM
Esko Seppänen, ekonomie kandidat

Diskussionen arrangeras av Europainformationen i Nyland inför Europadagen söndagen den 9 maj.

Inträdet är fritt. Före diskussionen serveras kaffe klockan 16.30-17.00.

Närmare upplysningar: regioninformatören i Nyland Hanna Päivärinta, fornamn.efternamn@formin.fi, tfn 09 1605 6565 eller mobil 040 510 7511