Nyheter 5.5.2010

Allt fördomsfriare EU-information

Pressmeddelande 142/2010
5.5.2010

Utrikesministeriets Europainformation firar i år undantagsvis Europadagen även virtuellt. Torsdagen den 6 maj håller Europainformationen öppet hus i sitt nya kontor i den virtuella Second Life -världen. Syftet med den nya serviceformen är att nå kunderna allt bättre.

Utrikesministeriets Europainformation betjänar i fortsättningen allmänheten också i sociala medier. I slutet av 2009 skapade Europainformationen en egen Facebooksida och den 6 maj öppnar Europainformationen ett kontor för virtuella tjänster i dagens största virtuella 3D-värld som byggts upp av dess egna användare, Second Life.

Ett andra liv till stöd för det första

Genom att utvidga bekanta tjänster från verkliga livet till den virtuella världen vill Europainformationen möjliggöra en allt bättre servicenivå till exempel ute i landskapen där avstånden är långa. Avsikten har dessutom varit att utvidga verksamheten till nya forum för att allmänheten allt lättare ska kunna hitta information om EU. Det virtuella servicekontoret har därför som uppgift att stödja Europainformationens redan omfattande informationsverksamhet.

Europainformationens ö finns i den virtuella skärgården EduFinland, vars invånare är finländska utbildningsorganisationer från Utbildningsstyrelsen till universitet och yrkeshögskolor. Syftet är att använda ön till exempel på föreläsningar och publika evenemang och att utnyttja olika inlärningsmöjligheter i den virtuella världen. I fortsättningen kommer sannolikt också en kundjour att testas virtuellt.

Europainformationen öppnar Second Life-ön och håller öppet hus den 6 maj klockan 9-12. Gå direkt till ön via adressen http://slurl.com/secondlife/Eurooppatiedotus/143/128/30/ efter att du först registrerat dig (gratis) i Second Life på adressen www.secondlife.com.

Program i Second Life

Klo 9 Saaren avaaminen
Kl. 9 Ön öppnas

Klo 9.15-9.30 Tietoisku auditoriossa: ”EU-tiedot kuntoon vartissa”
Kl. 9.45-10 Informationsinslag i auditoriet: ”Fixa dina EU-kunskaper på en kvart”

Klo 10-10.30 Tietoisku Café Europassa EU-kansalaisen oikeuksista ja mahdollisuuksista:
”Asuminen, työskentely ja opiskelu EU-maissa”
Kl. 10.30-11 Informationsinslag i Café Europa om EU-medborgarens rättigheter och möjligheter:
”Att bo, arbeta eller studera i EU-länder”

Klo 11.15-11.30 Tietoisku auditoriossa: Ahvenanmaa Euroopan unionissa
Kl. 11.30-11.45 Informationsinslag i auditoriet: Åland i Europeiska unionen

Du kan också testa din egen EU-kunskap och vinna ett överraskningspris via tjänsterna på ön.

Second Life inrättades 2003 och dess användare är förutom privatpersoner otaliga organisationer från både offentliga och privata sektorn. Bland annat Sverige och Estland har redan virtuella ambassader i Second Life.

Närmare upplysningar: regioninformatör Minna Kajaste, utrikesministeriets Europainformation, tfn 040 829 3738, fornamn.efternamn@formin.fi