Nyheter 5.5.2010

Ett andra liv till stöd för det första

Eurooppa-karttaFoto: Europainformationen.

Utrikesministeriets Europainformation firar i år undantagsvis Europadagen även virtuellt. Torsdagen den 6 maj kl. 9-12 håller Europainformationen öppet hus i sitt nya kontor i den virtuella Second Life -världen.

När Second Life-ön håller öppet hus står bland annat korta informationsinslag om EU på programmet. De har rubrikerna ”Fixa dina EU-kunskaper på en kvart”, ”Att bo, arbeta eller studera i EU-länder” och ”Åland i Europeiska unionen”. Läs hela programmet här.

Europainformationens ö finns i den virtuella skärgården EduFinland, vars invånare är finländska utbildningsorganisationer från Utbildningsstyrelsen till universitet och yrkeshögskolor. Syftet är att använda ön till exempel på föreläsningar och publika evenemang och att utnyttja olika inlärningsmöjligheter i den virtuella världen. I fortsättningen kommer sannolikt också en kundjour att testas virtuellt.

Europainformationen öppnar Second Life-ön och håller öppet hus den 6 maj klockan 9-12. Gå direkt till ön via adressen http://slurl.com/secondlife/Eurooppatiedotus/143/128/30/ efter att du först registrerat dig (gratis) i Second Life på adressen www.secondlife.com.Syftet med den nya serviceformen är att nå kunderna allt bättre.

Allt fördomsfriare EU-information

Asiakaspiste Second LifeFoto: Europainformationen.

Utrikesministeriets Europainformation betjänar i fortsättningen allmänheten också i sociala medier. I slutet av 2009 skapade Europainformationen en egen Facebooksida och den 6 maj öppnar Europainformationen ett kontor för virtuella tjänster i dagens största virtuella 3D-värld som byggts upp av dess egna användare, Second Life.

Genom att utvidga bekanta tjänster från verkliga livet till den virtuella världen vill Europainformationen möjliggöra en allt bättre servicenivå till exempel ute i landskapen där avstånden är långa. Avsikten har dessutom varit att utvidga verksamheten till nya forum för att allmänheten allt lättare ska kunna hitta information om EU. Det virtuella servicekontoret har därför som uppgift att stödja Europainformationens redan omfattande informationsverksamhet.

Second Life inrättades 2003 och dess användare är förutom privatpersoner otaliga organisationer från både offentliga och privata sektorn. Bland annat Sverige och Estland har redan virtuella ambassader i Second Life.