Nyheter 25.5.2010

SEPA gör betalningar mellan EU-länderna snabbare

SEPA-logoEn ny betaltjänstlag trädde i kraft i Finland i början av maj. Foto: Europeiska unionen.

En ny betaltjänstlag trädde i kraft i Finland i början av maj. Syftet med det gemensamma eurobetalningsområdet är att förbättra konkurrenskraften och effektiviteten på betalningsmarknaden genom att skapa gemensamma standarder för grundläggande betaltjänster.

Den nya lagen som följer EU:s direktiv om betaltjänster (2007/64/EG) gäller också Norge, Island och Liechtenstein samt Schweiz och Monaco. I och med den nya lagen effektiveras betalningarna inom det gemensamma euroområdet (SEPA, Single Euro Payment Area), eftersom bankerna måste överföra pengar till utländska konton snabbare än tidigare. Den nya lagen stärker också rättigheterna och skyddet för dem som använder betaltjänsterna.

Den nya lagen inverkar inte på kontantbetalningar, utan de nya bestämmelserna gäller gireringar, direktdebiteringar, betalningar med bank- och kreditkort samt vissa betalningar med mobiltelefon. Enligt den nya betaltjänstlagen ska bankerna överföra pengar till utländska konton inom tre arbetsdagar, då tidsfristen hittills har varit fem arbetsdagar. Från början av 2012 ska pengarna överföras under en arbetsdag.

I och med den nya lagen kan handelsmän om de så vill ta ut de faktiska kostnaderna för användningen av betal- och kreditkort direkt av den som använder kortet. Detta ska dock alltid meddelas kunden på förhand. Syftet är att med hjälp av en genomskinlig prissättning sänka provisionerna för kortbetalningar och öka konkurrensen. Hittills har provisionerna ingått i varornas pris och alla kunder har på sätt och vis betalat för dem. Avsikten med den nya betaltjänstlagen är att försätta de som tillhandahåller betaltjänster i en jämlik ställning och ge konsumenterna samma skydd oberoende av vem som förmedlar betalningen.

Den nya lagen förbättrar väsentligt kundernas möjlighet till information. Personer som till exempel har betalat parkeringsavgifter med mobiltelefon eller inköp i automater har rätt att få en betydligt mer detaljerad specifikation över betalningarna än hittills. Den nya lagen tillämpas på teleföretagens fakturaspecifikation först från början av september, så att företagen har mer tid att anpassa sina system till de nya kraven.

Målet är att alla SEPA-länders betalkort ska fungera också i andra länder i området senast 2011. Betalkort som är avsedda för betalningar i hemlandet ersätts med kort som fungerar i hela Europa. De gamla betalkorten med magnetremsa kommer att ersättas av EMV-chipkort. EMV är en förkortning av namnen Europay, MasterCard och Visa, dvs. de företag som tagit fram den internationella standarden för kortbetalning.

I Finland är alla Visa-, Visa Electron- och MasterCard-kort försedda med chip. EMV-korten har ett processorchip som gör det säkrare att använda korten. Alla Visa-, MasterCard- och Visa Electron-kort i Finland är i dag SEPA-anpassade. Under en övergångsperiod har chipkorten också en magnetremsa. Om man glömt koden går det alltså att betala genom att underteckna ett verifikat. Mot slutet av övergångsperioden kan det bli svårt att använda kort som inte har chip. Vid betalningar utomlands kan det uppstå situationer där det inte går att betala utan kod.

I den nya lagen finns också bestämmelser om ansvarsfrågor vid användning av betalinstrument, såsom betalkort. Betaltjänstlagen innehåller bestämmelser om kundens skyldighet att förvara betalinstrumentet och anmäla om det har förlorats. Kundens ansvar är i regel begränsat till 150 euro. Denna begränsning tillämpas emellertid inte om kunden har handlat uppsåtligt eller med grov vårdslöshet. Grov vårdslöshet är till exempel att kreditkortet och koden har förvarats i samma plånbok.

Finansinspektionen och konsumentombudsmannen övervakar att betaltjänstlagen iakttas.

Mer information:

Betaltjänstlagen trädde i kraft den 1 maj 2010 
Konsumentverket, betalkort (på finska)
What is SEPA? (på engelska)