Nyheter 8.6.2010

EU förnyade energimärkningsdirektivet

EU förnyade energimarkningsdirektivetEU-kommissionären med ansvar för energi Günther Öttinger berättade om det förnyade energimärkningsdirektivet. Foto: Europeiska unionen.

Det nya direktivet som gör plats för tre nya A-klasser ger konsumenterna ännu bättre möjligheter än tidigare att spara energi och hjälper EU att genomföra sina åtaganden om att minska koldioxidutsläppen. 

Europaparlamentet antog det förnyade direktivet den 19 maj. Medlemsländerna har nu ett år på sig att anpassa sina nationella lagar till de nya reglerna. Det tidigare energimärkningsdirektivet, som trädde i kraft 1992, ålade redan tillverkare och återförsäljare att förse hushållsapparater med energimärkningar, som berättar hur stor apparaternas energiförbrukning är. Apparater som skulle energimärkas var bland annat kylskåp, frysar, ugnar, luftkonditioneringsapparater, diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare och lampor. Det förnyade direktivet omfattar ett bredare utbud av apparater, till exempel televisionsapparater och varmvattenberedare.

Reformen inför tre nya A-klasser

EU förnyade energimärkningsdirektivetReformen inför tre nya klasser A, som är A+, A++ och A+++. Foto: Europeiska unionen.

Energimärkningarna på apparaterna kommer att ha samma utseende som tidigare och klasserna graderas fortsatt mellan A och G. Den energieffektivaste klassen A märks som tidigare med grönt och klassen G som förbrukar mest energi med rött. Reformen inför tre nya klasser A, som är A+, A++ och A+++. Den nya skalan kommer att öka konkurrensen mellan tillverkarna. Enligt det nya energimärkningsdirektivet ska all reklam som nämner energiförbrukning eller pris på en hushållsapparat även ange produktens energiklass. Bruksanvisningar och broschyrer ska också innehålla information om apparatens energiförbrukning eller energiklass.

Märkningen hjälper konsumenterna att välja de energisnålaste apparaterna

Avsikten med energimärkningen är att göra kunderna uppmärksamma på apparaternas driftskostnader i det skede man står i beråd att köpa en ny hushållsapparat. Energisnåla apparater är kanske något dyrare vid inköp, men kostnaderna sparas in tack vare att energiförbrukningen blir mindre. Av de tvätt- och diskmaskiner som såldes år 1998 var 10 procent av energiklass A, medan motsvarande siffra 2005 låg kring 90 procent.

Mer information:

Energimärkningsdirektivet (Europaparlamentet) (på finska)
Energimärkning (arbets- och näringsministeriet) (på finska)
Energi (EU:s webbportal)
Energy Labelling of Domestic Appliances (på engelska)
Frequently Asked Questions on the Energy Labelling Directive (på engelska)