Nyheter 11.6.2010

EU:s utrikes- och utvecklingsministrar sammanträder i Luxemburg

Pressmeddelande 187/2010
11.6.2010

EU:s råd för utrikes frågor sammanträder i Luxemburg den 14 juni. Huvudteman för utrikesministrarnas möte är situationen i Gaza och Irans kärnprogram. Utvecklingsministrarna behandlar FN:s millenniemål och jämställdhet mellan kvinnor och män. Utrikesminister Alexander Stubb och utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen representerar Finland vid mötet.

Utrikesministermötet

Utrikesministrarna diskuterar situationen i Gaza och den israeliska attacken mot biståndskonvojen på väg till Gaza. Samtalen rör framför allt problemen med blockaden av Gaza och en grundlig och opartisk utredning av attacken. Finlands mål är en fortsatt fredsprocess och en upphävning av blockaden. Ett steg mot ett slut på blockaden vore att Israel gjorde upp en lista över produkter som förbjuds tillträde till Gaza och samtidigt tillät införsel av andra varor. För tillfället finns det en lista över produkter som det är tillåtet att föra in i Gaza.

Rådet diskuterar också Irans kärnprogram och sanktionerna det leder till. Rådet behandlar sanktionsresolutionen från FN:s säkerhetsråd och EU:s fortsatta åtgärder. Finland ser säkerhetsrådets resolution som en viktig signal. Finland stöder en tvåspårig politik med försök till en förhandlingslösning vid sidan av påtryckningar på Iran i form av sanktioner.

Rådet diskuterar och antar slutsatser om situationen på västra Balkan. Frågan behandlas vid en lunch med chefsåklagare Brammertz från tribunalen för krigsförbrytelser i det forna Jugoslavien ICTY. Brammertz ger sin syn på hur länderna i regionen samarbetar med ICTY. Utifrån chefsåklagarens bedömning diskuterar rådet en inledning av nationella ratificeringar av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Serbien. På dagordningen står också den politiska situationen i Albanien. Rådet kommer även sannolikt att behandla Makedoniens medlemskapsförhandlingar. Finland stöder en snabb inledning av förhandlingarna.

Utrikesministrarna diskuterar den så kallade Korfuprocessen, en dialog inom OSSE som bygger på Rysslands president Medvedevs initiativ till ett europeiskt säkerhetsavtal. Finland anser att det är viktigt att EU bevarar sin centrala roll i processen och att EU definierar gemensamma prioriteringar inför lägesrapporten om Korfuprocessen och OSSE:s informella utrikesministermöte i juli.

Sjöröveriproblemet i Somalia står på både utvecklingsministrarnas och utrikesministrarnas agenda. Avsikten är att anta slutsatser i frågan. Befälhavaren för EU:s marina insats Atalanta, amiral Hudson deltar i en lunchdiskussion. Diskussionen berör rättegångar mot personer misstänkta för sjöröveri och verkställande av domarna. EU strävar efter att förhandla fram avtal om överföring av gripna sjörövare med länder i regionen. Finland betonar vikten av att EU har ett brett urval instrument för att främja landets stabilitet och ingripa i de varierande orsakerna till sjöröveri. Finland förbereder sig för att delta i Atalanta med ett fartyg år 2011.

Utrikesministermötet gör en årlig utvärdering av unionens gemensamma syn på Kuba och antar slutsatser i frågan. Rådet antar dessutom slutsatser om utnyttjande av barnarbete och om situationen i Sydkaukasien. På agendan står också en utvärdering av EU:s insatser i Haiti.

Utvecklingsministermötet

Utvecklingsministrarna diskuterar FN:s millenniemål och antar samtidigt EU:s position inför uppföljningsmötet om millenniemålen i höst. Finlands mål är att EU ska ge en kraftig politisk signal om att nå millenniemålen inom utsatt tid.

Rådet behandlar också jämställdhet mellan kvinnor och män och en stärkning av kvinnors och flickors ställning i utvecklingssamarbetet. I samband med slutsatserna om millenniemålen antar rådet kommissionens förslag till handlingsplan för jämställdhet. En förbättring av kvinnors och flickors ställning och jämställdhet är en central prioritering i den finländska utvecklingspolitiken och politiken för mänskliga rättigheter. Finland betonar vikten av att EU i egenskap av världens största biståndsgivare och största mottagare av finländska biståndsanslag utnyttjar sina resurser för att främja jämställdhet internationellt.

Närmare upplysningar: om utrikesministermötet utrikesministerns diplomatiska rådgivare Päivi Pohjanheimo, tfn 09 1605 5332 eller 050 511 3786, ambassadsekreterare Juha Mustonen, tfn 09 1605 5018 eller 040 726 6124, och; om utvecklingsministermötet utrikeshandels- och utvecklingsministerns tjänstemannasekreterare Päivi Nevala, tfn 09 1605 56171 eller 040 753 4375, ambassadrådet Pirjo Suomela-Chowdhury, tfn 09 1605 6272 eller 040 721 7159