Nyheter 24.6.2010

Ekonomiska frågor i fokus vid Europeiska rådet

TallinnaNästa år kan du betala med euro också i Estland.(foto: Europeiska unionen)

Europeiska rådet antog vid sitt möte den 17 juni strategin Europa 2020 och sökte metoder för att lugna finansmarknaderna. Estland välkomnades till euron och de isländska medlemskapsförhandlingarna fick grönt ljus.

EU:s toppmöte sammanträdde för första gången på nästan ett och ett halvt år utan en akut kris på agendan. Den ekonomiska krisen är dock inte över, vilket kastade en liten skugga över mötet tillsammans med oron för situationen i Spanien. Mötets atmosfär beskrevs trots det som lugn och harmonisk, eller med brittiske premiärministern John Camerons ord, som praktisk. Stats- och regeringscheferna kunde fokusera på de stora linjerna.

Strategin Europa 2020 antogs slutgiltigt

En av mötets viktigaste åtgärder var att anta strategin Europa 2020, den nya europeiska strategin för sysselsättning och tillväxt. Rådet antog strategins överordnade mål och gav sitt stöd till dess riktlinjer för den ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken. Syftet med strategin är att hjälpa Europa att gå starkare ur krisen både internt och internationellt. Syftet ska nås genom att öka konkurrenskraften, produktiviteten, tillväxtpotentialen, den sociala sammanhållningen och den ekonomiska konvergensen.

Vid mötet presenterades strategins första huvudinitiativ, en digital agenda för Europa. Finland har förespråkat ett antagande av agendan. Syftet är att inrätta en digital inre marknad senast 2015.

Ekonomiska frågor på tapeten

Den ekonomiska debatten var livlig. Flera medlemsstater har prioriterat en stabilisering av den offentliga ekonomin och effektiverat sin verksamhet. Åtgärder behövs, för endast Luxemburg har ett budgetunderskott under EU:s tillåtna tre procent. Rådet lyfte fram en reformering av sanktionssystemet för att trygga en stabilisering av den offentliga ekonomin. Syftet är att göra sanktionerna automatiska. De ska alltså inte såsom i dag bygga på politiska beslut, utan de ska automatiskt gälla länder som sköter sin ekonomi dåligt. Det har varit även Finlands mål.

Europeiska rådet beslutade dessutom om offentliga stresstester av banker. Finland har drivit frågan redan länge, men först nu var atmosfären gynnsam. Ett stresstest är en bedömning av hur bankernas tillgångar och säkerheter för krediter klarar av en eventuell långvarig recession. Rådet diskuterade dessutom införandet av skatt på finansiella transaktioner. Skatten skulle gälla handel mellan valutor. Rådet beslutade att undersöka och vidareutveckla införandet av skatten.

Estland till euron och grönt ljus för isländska medlemskapsförhandlingar

Toppmötet välkomnade enhälligt Estland till den gemensamma valutan euro. Estland inför sannolikt euron den 1 januari 2011, vilket säkert är en glad nyhet för många finländska resenärer. Estlands medlemskap i euroområdet slås slutgiltigt fast i mitten av juli vid ECOFIN-mötet för EU:s finansministrar. Mötet slår även fast den estniska kronans växelkurs i förhållande till euron.

Stats- och regeringscheferna välkomnade också kommissionens yttrande om Islands medlemskap i EU. Europeiska rådet noterar att Island uppfyller alla nödvändiga medlemskapskriterier och att anslutningsförhandlingarna kan inledas. EU-länderna är förvissade om Islands förmåga och vilja att lösa alla kvarstående frågor i de kommande förhandlingarna.

Mer information:

Europeiska rådets slutsatser