Nyheter 2.7.2010

Billigare samtal för resenärer inom EU

Billigare samtal för resenärer inom EUMobilsamtalen är allt billigare för resenärer i EU-länder. Foto: Helsingfors stad/Comma Image Oy.

Sedan början av juli är det allt billigare att använda mobiltelefonen på resor inom EU. Ingen borde längre råka ut för överraskningar eftersom det nu finns ett tak för priserna på mobilsamtal. Pristaket gäller automatiskt konsumenter som inte valt ett annat erbjudande av sin operatör.

Från och med juli får mobilsamtal inom EU kosta högst 48 cent per minut. Att ta emot samtal utomlands får i fortsättningen kosta högst 18 cent per minut. Priserna inkluderar moms. Det är avgiftsfritt att ta emot röstmeddelanden, men det kostar fortfarande att lyssna på dem. Faktureringen är sekundbaserad, men för uppringda samtal får operatörerna ta ut en startavgift för högst 30 sekunder.

Att skicka sms till ett annat medlemsland inom EU får kosta högst 13 cent. Att ta emot sms utomlands inom EU är avgiftsfritt.

Prisvarning förebygger jätteräkningar

När du övergår till ett utländskt nät måste operatören informera om priser på samtal och sms. Operatören ska också informera om priser på dataöverföringstjänster när du kopplar upp dig till tjänsten. Mobila datatjänster är till exempel att ladda ner e-post, webbplatser och filmer till mobiltelefonen eller till någon annan mobilterminal.

Mobila datatjänster har inte samma pristak som samtal och sms. Konsumenter skyddas dock för obehagliga överraskningar med en varningstjänst som operatören måste erbjuda sina kunder. Företaget måste varna kunden om det avtalade kostnadstaket närmar sig, och om inte kunden meddelar att den vill fortsätta med tjänsten ska den avbrytas. Kunden får inte debiteras för kostnader som överskrider taket om inte kunden själv velat fortsätta att använda tjänsten.

Det automatiska kostnadstaket är 50 euro + moms, men kunden kan också välja ett högre eller lägre tak.

Målet är samma pris för inrikes- och utlandssamtal

De nya priserna på mobilsamtal bygger på EU:s roamingregler, som förutom EU gäller även andra EES-länder. Kommissionen har som mål att avskaffa prisskillnaderna mellan inrikes- och utlandssamtal senast 2015.

Samtidigt vill man skydda konsumenter för överraskande stora räkningar. Räkningar för nerladdningar från webben kan obemärkt ha uppgått till tiotusentals euro.

Nästa år kan du förbereda dig för ännu billigare samtal, för år 2011 sänks pristaken för samtal ytterligare.

Mer information:

Kommunikationsverket
Europeiska kommissionens roamingsidor

Mer information får du också av din egen operatör.