Nyheter 20.7.2010

Europainformationen finns nu också i Second Life

Second LifeEuropainformationens Second Life-kafé står till tjänst med EU-information.

Den virtuella ön Second Life är en del av skärgården EduFinland för finländska utbildningsorganisationer, från Utbildningsstyrelsen till universitet och yrkeshögskolor. Ön används för föreläsningar och evenemang för allmänheten och i höst inleder Europainformationen också en regelbunden jour där.

Utrikesministeriets Europainformation betjänar medborgare i sociala medier, nu även i den för tillfället största virtuella 3D-världen Second Life, som skapats av sina användare. Genom att utvidga sina tjänster som är bekanta från den reella världen till den virtuella världen vill Europainformationen förbättra tillgängligheten och servicenivån till exempel ute i regionerna där avstånden är långa. Man har också velat utsträcka verksamheten till nya forum för att medborgarna ska hitta information om EU allt lättare.

Invigning lockade EU-intresserade

Då ön invigdes i maj kunde besökarna gå på rundvandring i de nya lokalerna  och bekanta sig med de nya tjänsterna. Informationsinslagen handlade om ”Fixa dina EU-kunskaper på en kvart”, ”Att bo, arbeta eller studera i EU-länder” samt ”Åland i Europeiska unionen”.

Det fanns en direkt talförbindelse mellan föreläsarna och besökarna och meddelandena förmedlades också via chatt. Man diskuterade bland annat olika möjligheter att använda ön, Islands och Greklands situation och om det i Sverige finns en liknande Europainformation som i Finland. Regioninformatörerna besvarade frågor och kommentarer i realtid. Deltagarna gav direkt respons på användarvänlighet och med hjälp av den ska trivseln i Europainformationens auditorium förbättras och kaféet kommer att användas för föreläsningar.

Deltagarna kunde också delta i en liten frågesport, där svaren stod behändigt att finna på öns olika informationsplatser. Små överraskningspriser lottades ut bland dem som svarat. Tanken var ursprungligen att dela ut vanliga priser men på deltagarnas önskemål var priserna virtuella.

Regelbunden kundjour på ön inleds i höst

Second Life, som grundats 2003, har lockat privatpersoner men också otaliga organisationer både på den privata och den offentliga sektorn. Ett exempel är bland annat Sverige och Estland som redan har virtuella ambassader i Second Life. I september inleder Europainformationen en regelbunden kundjour på ön. Man kan diskutera eller ställa frågor om EU-ärenden till en avatar som har jour några timmar en gång i veckan. Samma avatar har redan tidigare varit på plats på varierande tider då och då, och redan nu kan man lämna in frågor till Europainformationen på ön. Man kan också beställa till exempel föreläsningar för olika grupper på ön.

Du kan gå direkt till Europainformationens Second Life-ö på adressen http://slurl.com/secondlife/Eurooppatiedotus/143/128/30/  efter att du först registrerat dig (gratis) i Second Life-tjänsten på adressen www.secondlife.com.

Du är välkommen!