Nyheter 27.7.2010

ALDE har fått mera makt i EU-parlamentet

ParlamentEU-parlamentarikerna röstar rätt troget i linje med sina egna grupper. Foto: Wikimedia Commons.

Liberaldemokraternas grupp ALDE har varit i det vinnande lägret i de flesta omröstningar i EU-parlamentet, och här därmed gått förbi kristdemokraternas grupp EPP. Jämfört med föregånde mandatperiod fann ALDE nu större likstämdhet med socialisterna än med kristdemokraterna. Finlands EU-parlamentariker röstade i hög utsträckning i linje med sina egna grupper i parlamentet. Resultaten framgår av webbplatsen votewatch.eu:s senaste rapport över omröstningarna under det första året av EU-parlamentets mandatperiod 2009-2014. Votewatch är en oberoende organisation som för statistik över röstningsbeteendet i EU-parlamentet och rapporterar om det varje år.

EU-parlamentets största grupp, kristdemokraternas EPP, har tappat en aning i inflytande jämfört med föregående parlamentsperiod. Även om EPP fick fler röster i förra valet har gruppen inte utökat sin andel i vinnande omröstningar i samma proportion. EPP befann sig på vinnarsidan till 93 procent, vilket är exakt samma siffra som under förra perioden. Däremot har liberaldemokraternas grupp ALDE ryckt framåt och åsidosatt EPP som etta – gruppen var vinnare i 97 procent av omröstningarna. Socialistgruppen S&D har också utökat sin andel i vinnande omröstningar från 90 till 92 procent.

EPP överlägsen i ekonomi, ALDE och S&D i budgetomröstningar

Även om ALDE har klarat sig bättre i omröstningarna än EPP har EPP ändå varit ytterst starkt på vissa områden. Till exempel omröstningarna om ekonomiska ärenden har till hundra procent utfallit enligt EPP:s preferenser och i frågor som gällde EU-konstitutionen fick gruppen sin vilja igenom i 96 procent av omröstningarna. EPP klarade sig sämst i omröstningar om budgetfrågor och medborgerliga rättigheter, där gruppen stod på förlorarnas sida i 15 respektive 42 procent av omröstningarna. EPP:s ställning har också rubbats av den nya konservativa gruppen ECR som backade upp EPP endast i 64 procent av omröstningarna, då den gamla gruppen UEN var enig med EPP till 81 procent.

ALDE hade framgång särskilt i budgetomröstningar, i vilka gruppen hörde till vinnarna i 99 procent av fallen. I omröstningar om medborgerliga rättigheter och den inre marknaden var gruppen till 90 procent i det vinnande lägret. ALDE klarade sig sämst i fiske- och lantbruksfrågor, där gruppen förlorade i var femte omröstning.

Socialistgruppen S&D förbättrade sin röstningsframgång allra mest i budgetfrågor, från 83 till 93 procent. I ekonomifrågor gick det dåligt – i dem förlorade gruppen i nästan varannan omröstning. De mindre partiernas andelar i vinnande omröstningar var betydligt lägre än de stora partiernas. Till exempel de gröna fick sin vilja igenom till cirka 70 procent

ALDE vågmästare i många omröstningar

Liberaldemokraternas grupp ALDE har varit i vågmästarställning i många omröstningar. Dessutom har ALDE börjat rösta mer i linje med S&D, då gruppen oftare röstade med EPP under förra mandatperioden. ALDE och S&D var eniga i 79 procent av omröstningarna medan ALDE och EPP stod på samma sida i 76 procent av omröstningarna.

I omröstningar om ekonomiska frågor stod ALDE vid EPP:s sida och röstade lika till 91 procent. Med socialistgruppen var ALDE enig bara i hälften av omröstningarna som gällde främst budget, medborgerliga rättigheter, miljö och jämställdhet. Kristdemokraterna och socialisterna i sin tur fann varandra oftast i lantbruks- och fiskeärenden.

Finlands parlamentariker röstar ofta med sina grupper

Grupperna i EU-parlamentet röstade ganska enhetligt och det var sällan parlamentarikerna avvek från gruppens linje. De gröna var samstämmigast, medan den konservativa och euroskeptiska gruppen EFD var mest splittrad. Gruppdisciplinen fungerade bra i de stora grupperna och de tappade marginellt i likstämdhet endast till de gröna.

De finländska parlamentarikerna röstade under den gångna perioden rätt ofta i linje med sina grupper. De gröna med Satu Hassi och Heidi Hautala röstade nästan hundraprocentigt med de gröna i EU-parlamentet. Timo Soini gav sin grupp det svagaste stödet, han röstade med EFD bara till 67 procent. Av de stora partierna röstade Centerns, Samlingspartiets och SDP:s parlamentariker i linje med sina parlamentsgrupper i mer än 90 procent av omröstningarna.

Mera information: 

Votewatchs rapport (på engelska)
Votewatch (på engelska)
Parlamentets grupper