Nyheter 30.7.2010

Ecofin-rådet godkände Estlands eurointräde och diskuterade budgetunderskott

Ekonomikommissionär Olli RehnEkonomikommissionär Olli Rehn tror att EU-länderna kommer att godkänna kommissionens förslag om en skärpt budgetdisciplin. Foto: Europeiska unionen

EU-ländernas finansministrar tog på sitt möte upp bekämpningen av recessionen samt EU-ländernas, inklusive Finlands, budgetunderskott. Mötet hälsade också Estland välkommet att ta i bruk euron.

Estland tar i bruk euron genast i början av 2011

Ecofin-mötet den 13 juli gav Estlands euroansökan sitt slutliga godkännande och därmed blir Estland det sjuttonde landet i euroområdet från början av 2011. Samtidigt bekräftade finansministrarna växelkursen för den estniska kronan och euron, en euro motsvarar 15,6466 kronor. Estland har fått anstränga sig hårt för att uppfylla EU:s krav. För att beviljas inträde i euroområdet har Estland varit tvunget att hålla inflationen, statsskulden, budgetunderskottet och räntenivån i styr. Priset har emellertid varit högt, för arbetslösheten ligger på cirka 15 procent och lönerna har sänkts ordentligt både på den offentliga och den privata sektorn. Samtidigt har ojämlikheten i landet i ökat.

Budgetunderskott på agendan, åtgärder krävs även av Finland

Rådet gick igenom olika åtgärder för att minska EU-ländernas budgetunderskott. Luxemburg, Sverige och Estland har som enda medlemsländer lyckats hålla sitt budgetunderskott vid den krävda nivån på tre procent. EU-länderas underskott varierar rätt mycket, till exempel Österrikes budgetunderskott är cirka fyra procent medan det i Spanien och Storbritannien är över elva procent.

Finland var inte heller helt prickfritt, för budgetunderskottet väntas växa till cirka fyra procent i år. Finland kommer, tillsammans med Bulgarien, Danmark och Cypern, att ställas under rådets speciella övervakning. Rådet kräver att Finland får ordning på sitt underskott redan nästa år. Korrigeringarna ska göras före 13 januari 2010.

Samarbete med EU-parlamentet i ekonomifrågor

Ecofin-rådet samarbetar med parlamentet för att förbättra EU:s ekonomi. Ecofin lade redan i slutet av 2009 fram talrika förslag för att stärka Europas ekonomi och på bästa sätt förebygga kommande kriser. I förslagen ingår bland annat ett utkast till övervakning av soliditet och inrättandet av en tillsyns- och marknadsmyndighet för de europeiska bankerna. Rådet vill också genom nya direktiv tillförsäkra myndighterna tillräckliga befogenheter.

Samarbetet mellan rådet och parlamentet är viktigt för i praktiken kräver alla förslag parlamentets godkännande. Målet är att åtmintone fyra nya tillsynsmyndigheter ska inleda sin verksamhet redan i början av 2011. Ecofin och parlamentet har förhandlat stadigt men ännu inte nått fullt samförstånd i alla frågor.

Medlemsländerna fick råd för att nå målen i strategin Europa 2020 

EU:s sysselsättnings- och tillväxtstrategi Europa 2020 fick också en central roll vid mötet. Det är viktigt att medlemsländerna verkställer strategin. Rådet presenterade allmänna förslag och riktlinjer om strukturella reformer men det är medlemsländerna själva som ska sörja för detaljerna i dem.

Vid mötet betonade rådet särskilt vikten av att sätta in nationella insatser och avskaffa tillväxthämmande flaskhalsar. Det är speciellt viktigt att säkerställa den offentliga ekonomins kvalitet och stabilitet. Rådet ville också att länderna stödjer innovationer, utveckling och forskning och utvecklar utbildningen. En hållbar utveckling och en minskning av växthusgaser underströks också. Rådet kommer att följa upp genomförandet av reformer både på EU-nivå och i medlemsstaterna.

Mera information:

Ecofin-mötesrapport (på engelska)