Nyheter 3.8.2010

Europeisk juridik i din egen soffa

JuridikportalenKommissionär Viviane Reding och Belgiens justitieminister Stefaan De Clerck öppnade den europeiska e-juridikportalen i juli 2010. Foto: Europarådet.

Hur ansöker man om skadeersättningar i Spanien? Var hittar man rättshjälp i Malta? Till vilket medlemslands domstol ska jag vända mig med mitt ärende? Den europeiska e-juridikportalen samlar information om de rättsliga förfarandena i olika EU-länder och gör det lättare för medborgare, företag och rättstillämpare att hitta information om och att arbeta med rättsliga ärenden.

I den europeiska e-juridikportalen, som öppnades i juli, kan man sätta sig in i de europeiska rättsliga förfarandena på EU-nivå och i de olika medlemsländerna. Via den hittar man behändigt medlemsländernas informationskällor. I tjänsten, som tillhandahålls av EU, finns också kontaktinformation till otaliga rättsliga nätverk och aktörer på området samlade.

Samlad information hjälper dig att ta reda på dina rättigheter

Den europeiska e-juridikportalen innehåller heltäckande allmän information men hjälper också med med att lösa olika situationer i det verkliga livet. Vanliga medborgare hittar här på ett enda ställe samlad information om sina rättigheter och om utövningen av dem. Här kan du till exempel stifta bekantskap med olika medlemsländers lagstiftning och jämföra strafförfarandena i dem. Informationen finns på medlemsländernas språk.

Portalen hjälper brottsoffer med att söka rättvisa. Informationen som finns samlad på ett enda ställe hjälper med att utreda till vilken domstol man ska vända sig med sitt ärende, vilka rättsliga myndigheter som kan anlitas i olika ärenden och var man hittar de rätta myndigheterna i olika medlemsländer. Webbplatsens länkar hjälper till exempel med att hitta en advokat och en lagspråkskunnig tolk. Med hjälp av tjänsten kan man exempelvis jämföra kostnader för rättsförfaranden i olika länder. Här finns också många andra nyttiga länkar, till exempel till ordlistor över juridisk terminologi.

Effektivare informationsutbyte

För rättstillämpare erbjuder portalen ett effektivare informationsutbyte mellan medlemsländerna. Syftet är till exempel att underlätta jämförelser mellan olika länders rättssystem och tillgången till information om avgöranden som fattats i andra medlemsländer. Webbplatsen har länkar till medlemsstaternas juridiska databaser och olika register, från vilka det har brukat ta längeatt få information. Man hoppas att rättsprocesser ska gå fortare då utbytet av handlingar blir lättare. Genom videokonferenser försöker man minska behovet att resor och också på det sättet påskynda förfarandena.

Internationalisering ökar antalet gränsöverskridande mål

Det torde finnas ett behov av en samlad juridisk databas eftersom behovet av gränsöverskridande rättsliga tjänster har vuxit i takt med att rörligheten har ökat. Allt fler européer tillbringar också tid i andra medlemsländer än sitt eget, det har blivit vanligare att studera och arbeta i andra länder och de internationella äktenskapen har blivit fler. Även små företag är verksamma på den internationella marknaden. Följaktligen har det blivit allt vanligare att också rättsfallen berör flera medlemsländer. Varje år är 10 miljoner EU-medborgare involverade i gränsöverskridande rättsliga förfaranden.

Mera information:

Den europeiska e-juridikportalen