Nyheter 9.8.2010

EU utvecklar turismen och resenärernas rättigheter

Espanjan rantaaEuropa är det populäraste resmålet i världen. Foto: Wikimedia commons

Turismen är synnerligen viktig för EU och dess roll ökar förmodligen i framtiden. Turistnäringen har en betydande sysselsättande effekt i EU. Man strävar efter att förbättra resenärernas rättigheter.

Turistnäringen står för mer än fem procent av EU:s bruttonationalprodukt och den sysselsätter direkt omkring 9,7 miljoner människor, det vill säga mer än fem procent av arbetsstyrkan i EU. Turismens indirekta effekt på ekonomin och sysselsättningen är ännu större.

Turismen är mycket viktig när det gäller ungdomarnas sysselsättning. Ungdomarnas andel är dubbelt så stor som inom andra branscher. Den ekonomiska tillväxten inom turistnäringen har under senare år varit kraftigare än inom andra branscher.

EU vill locka fler turister

EU har publicerat en ny strategi för turistnäringen, som syftar till att locka fler besökare till Europa och därmed få fart på den ekonomiska tillväxten i området. Man vill också öka resandet inom EU och föreslår en bättre samordning av skolloven.

Europa är för närvarande den region i världen som lockar flest besökare. År 2008 lockade Europa till sig 40 procent av alla turister i världen och fem EU-länder var 2009 bland världens tio mest besökta resmål. Men Europa utsätts för allt hårdare konkurrens, särskilt från Asien och Sydamerika. En utmaning är den åldrande befolkningen, som innebär stora grupper av köpkraftiga pensionärer, vars behov man borde kunna svara på.

Turismen är också mycket utsatt för säsongssvängningar, såsom ekonomiska kriser. Under den senaste ekonomiska krisen 2009 minskade antalet turister med cirka sex procent. Även i andra delar av världen minskade turismen, förutom i Afrika.

Turister lockas med kvalitetsmärken och temaresor

Kommissionen föreslår att det inom EU ska finnas ett kvalitetsmärke för turisttjänster, som ska ge högklassiga tjänster bättre synlighet. Man planerar också att införa en stadga med kriterier för hållbar turism. Kommissionen uppmuntrar också till bättre användning av teknik, bland annat centraliserade bokningstjänster som kan nås via mobilen.

Mer temabaserad turism föreslås också. Kommissionen anser att Europa erbjuder goda möjligheter till olika temaresor, till exempel spavistelser, matutflykter och sportresor. Också kulturen kunde föras fram bättre, till exempel kunde man ordna resor med medeltiden som tema.

Bättre skydd för resenärerna

EU:s nya regler garanterar resenärer utökade rättigheter på tåg-, båt- och flygresor. Inom tåg- och flygtrafiken har man redan tidigare kunnat söka ersättning för förseningar och denna rättighet utvidgas till båttrafiken 2012. Dessutom förs det förhandlingar om att rättigheten också kunde utvidgas till busstrafiken.

Utgångspunkten är att resenärer kan få ersättning eller erbjudas ombokning om resan försenas oskäligt länge. Vid flygresor betyder det fem timmar, vid båtresor 90 minuter och vid tågresor en timme. Tåg- och flygresenärer kan också vid försening kräva ombokning. Båt- och flygbolag är skyldiga att ersätta inkvartering och måltider vid förseningar över natten.

Mer information:

EU-kommissionens plan för turistnäringen (på engelska)
Dina passagerarrättigheter i Europa, Europaparlamentet