Nyheter 27.8.2010

EU vill ha beskattningsrätt

Euro bilenEU vill beskatta utsläppshandel. Foto: Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen planerar direkt beskattning av medlemsländerna. Idéns fader, budgetkommissionär Janusz Lewandowski säger att direkta skatter skulle vara en lösning på medlemsländernas ovilja att finansiera budgeten med medlemsavgifter. Medlemsländernas inställning till förslaget varierar.

Europeiska unionens budgetkommissionär Janusz Lewandowski har uttalat sig för Financial Times Deutschland om planerna på den direkta beskattningen av medlemsländerna. De direkta skatterna skulle gälla penningrörelser inom Europa, flygtrafiken och Europeiska unionens utsläppshandel.

Enligt budgetkommissionärens planer skulle 30–40 miljarder euro samlas in med skatter.

EU:s budget ökar med sex procent

Förslaget motiveras med att många medlemsländer är ovilliga att betala hela sin medlemsavgift med hänvisning till den svaga ekonomiska situationen. Kommissionens planer på att öka EU-budgeten med över sex procent nästa år har också ökat behovet att förnya budgetens finansieringsbas.

Europeiska unionens budget uppgår i år till 122,9 miljarder euro, vilket betyder att budgeten har ökat med sex procent jämfört med 2009. För närvarande finansierar unionen sin verksamhet med importtullar och framför allt med medlemsavgifter, som fastställs på basis av medlemsländernas bruttonationalinkomst. Om Lewandowskis förslag går igenom blir de direkta skatterna en annan huvudsaklig finansieringskälla.

Skatteförslaget planeras bli framlagt i anslutning till planeringen av EU:s sjuåriga budget. Nästa budgetperiod inleds 2014.

De stora ekonomierna motsätter sig, de mindre är mer positiva

I medlemsländerna har förslaget mottagits på olika sätt. De största ekonomierna som Storbritannien, Frankrike och Tyskland har som väntat förhållit sig reserverat och till och med negativt. Även om Tyskland och Frankrike till en början visade grönt ljus, har de senare ändrat sig och stöder nu Storbritanniens åsikt i frågan. De nordiska länderna och Nederländerna är inne på samma linje som de tre största länderna. De negativt inställda medlemsländerna anser att beskattningsrätten skulle kränka ländernas suveränitet och den kunde ha en negativ inverkan på medlemmarnas ekonomi.

Tyskland är EU:s största nettobetalare med en andel på 21 miljarder euro av årets budget.

Spanien, Polen, Österrike och Belgien har däremot reagerat mer positivt. Belgiens finansminister Melchior Wathelet har sagt att direkt beskattning skulle vara ett rejälare sätt att finansiera EU:s budget. Spaniens premiärminister José Luis Zapatero har för sin del sagt att Spanien är intresserat av alla sätt som kan stärka unionens ekonomi och finansieringsmöjligheter.  

De direkta skatterna är en synnerligen svår fråga eftersom beskattningen vid sidan av utrikes- och socialpolitiken av tradition har hört till de områden som staterna själva helt och hållet har beslutat om. EU-skeptikerna befarar att en reform av detta slag skulle föra EU allt mer i riktningen mot en förbundsstat och krossa medlemsländernas suveränitet.

Förhandlingarna förväntas ännu pågå länge, eftersom det är svårt att finna en lösning som tillfredsställer alla.