Nyheter 3.9.2010

Diskussionsmöten ställer frågan ”Varför är Finland i Afghanistan?”

Pressmeddelande 244/2010
3.9.2010

Utrikesministeriets Europainformation ordnar i samarbete med försvarsministeriet en serie diskussionsmöten om det internationella samfundets verksamhet i Afghanistan. Syftet med diskussionerna är att berätta om den finländska verksamheten i Afghanistan inom civil och militär krishantering och utvecklingssamarbete.

I år hålls fyra diskussioner på olika håll i Finland. Den första äger rum i S:t Michel den 6 september klockan 17.00.

Verksamheten i Afghanistan

Afghanistan är för tillfället den största utmaningen för det internationella samfundets krishantering. Om inte förhållandena i landet stabiliseras fruktar man kaos i landet och en försämring av säkerheten såväl regionalt som internationellt. Det kunde till och med ha återverkningar på Finland bland annat genom ökad narkotikahandel. Det internationella samfundet har starkt engagerat sig för att stabilisera Afghanistan. Både stater och internationella organisationer såsom FN, Världsbanken, Nato och EU deltar i verksamheten. Avsikten är att den afghanska regeringen bit för bit ska ta på sig mer ansvar för landets utveckling och säkerhet. Därför fokuserar verksamheten på rådgivning och samarbete med den afghanska armén och polisen. Utvecklingssamarbetet i landet kommer att pågå under en lång tid framöver.

Finland är en aktiv medlem i det internationella samfundet i Afghanistan. Vår verksamhet bygger på tätt samarbete med den afghanska regeringen, lokala myndigheter och lokalbefolkningen. Finland ger Afghanistan övergripande stöd genom utvecklingssamarbete samt militär och civil krishantering. Afghanistan har sedan 2002 varit en betydande mottagare av finländskt utvecklingssamarbete. År 2010 riktar Finland cirka 20 miljoner euro i utvecklingsbistånd till Afghanistan. Hörnstenen i EU:s verksamhet i Afghanistan är den civila krishanteringsinsatsen EUPOL Afghanistan, som syftar till att stärka polisväsendet och rättsstaten i landet. Finland är den näst största deltagaren i EUPOL med cirka 30 experter. Brigadgeneral Jukka Savolainen från Gränsbevakningsväsendet är sedan juli chef för insatsen.

Antalet fredsbevarare i den finländska krishanteringsstyrkan i Afghanistan ökar till 195 före mars nästa år, då organisationen genomgår förändringar som en del av det svenskledda regionala återuppbyggnadsteamet i norra Afghanistan. Utöver patrullerings- och övervakningsuppdrag utför ISAF-styrkorna gemensamma insatser med den afghanska armén och polisen. Omkring 30 av de finländska fredsbevararna verkar dessutom som mentorer inom den afghanska armén, det vill säga de handleder kommendörer och ledande personer inom armén i deras uppdrag.

Möten på andra orter:
20.9 Vasa
30.9 Helsingfors, öppnas av försvarsminister Jyri Häkämies
15.11 Åbo

Europainformationen publicerar detaljerade program närmare evenemangen i kalendern på sin webbplats på adressen www.europainformationen.fi.

Närmare upplysningar: chef för Europainformationen Marja Aspelund, tfn 09 1605 5813 eller 040 742 3519, och försvarsministeriets kommunikationsdirektör Jyrki Iivonen, tfn 09 1608 8200 eller 050 568 0553