Nyheter 6.9.2010

Föredragsserie om påverkan inom EU inleds

Pressmeddelande 249/2010
6.9.2010

Europaparlamentariker Sirpa Pietikäinen håller ett föredrag under temat ”Miten meppi vaikuttaa – miten meppiin vaikutetaan?” (Hur påverkar en Europaparlamentariker – hur påverkas en Europaparlamentariker?) fredagen den 10 september klockan 12-13. Föredraget hålls i Infocentrum i Lilla parlamentet, Arkadiagatan 3, Helsingfors.

Evenemanget inleder föredragsserien ”Viesti perille EU:ssa?” (Når budskapet fram i EU?), som arrangeras av Europainformationen i Nyland och Riksdagsinformationen. Föredragsserien presenterar aktörer som påverkar eller försöker påverka Europeiska unionens beslutsfattande. Under hösten behandlas till exempel Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs verksamhet och de nationella parlamentens möjligheter att påverka.

Information om föredragsserien publiceras på adressen www.eurooppatiedotus.fi.

Närmare upplysningar: regioninformatören vid Europainformationen i Nyland Hanna Päivärinta, tfn 09 1605 6565, 040 510 7511, eller Riksdagsinformationens informatör Satu Raisamo, tfn 09 432 2484,040 823 3478