Nyheter 10.9.2010

Grekland tar emot den andra delposten av sitt lån

Grekland tar emot den andra delposten av sitt lånGrekland fick den andra delen av lånepaketet på 110 miljarder euro. Foto: Europeiska kommissionen

Grekland fick på tisdagen den andra delen av lånepaketet på 110 miljarder euro. Summan som nu utbetalades var 9 miljarder euro och den har samlats in av euroområdets medlemmar och Internationella valutafonden (IMF). EU-kommissionen uppger att Grekland effektivt har skurit ner budgetunderskottet inom den offentliga sektorn och landet kan ta emot den andra delbetalningen av lånet.

Grekland tog emot den första delen av lånepaketet i maj, då kommissionen beviljade landet ett stöd på 20 miljarder euro. För att beviljas stödet lovade Grekland radikalt skära ner utgifterna inom den offentliga sektorn. Målet är att den grekiska statens budgetunderskott senast år 2014 får vara högst tre procent av bruttonationalprodukten. Detta betyder nedskärningar på 30 miljarder euro på tre år.

Enligt kommissionen har Grekland minskat underskottet inom den offentliga sektorn snabbare än vad som krävts, det vill säga med hela 46 procent och kan därmed få nästa del av lånepaketet. Europeiska kommissionens informatör Amadeu Altafaj Tardio framhåller att statens konsumtion av kontanter totalt har minskat med nästan 17 procent. Ekonomikommissionär Olli Rehn har också berömt Grekland för att landet vidtagit snabba åtgärder.

Framtiden för den grekiska ekonomin är osäker

Nedskärningarna har också sina avigsidor. Under det andra kvartalet i år har den grekiska ekonomin krympt med 1,5 procent. Europeiska unionens experter förutspår emellertid att de två följande åren kommer att bli ljusare. Trots att EU bedyrar sin tro på Grekland är man mer skeptisk inom den privata sektorn och till exempel Giada Giani, som är ekonom på den amerikanska banken Citigroup, tror att botten ännu inte är nådd.

Slovakien tvivlar också på återhämtningen av den grekiska ekonomin och har beslutat att inte delta i lånepaketet. Slovakiens andel hade varit kring en procent, dvs. 816 miljoner euro. De övriga länderna beslutade att stå för denna andel. Finlands andel av lånet är 1,85 procent, dvs. 1,48 miljarder euro.

Grekland behöver absolut lånets andra delbetalning eftersom arbetslösheten har stigit rekordartat. I maj var arbetslösheten uppe i 12 procent och det förutspås att den nästa år kan stiga till 15 procent.

Mer information:

Greklands turbulenta ekonomi återspeglas i hela euroområdet (Europainformationen)