Nyheter 16.9.2010

Ålands demilitarisering skyddas av internationella fördrag

Ålands demilitarisering skyddas av internationella fördragI diskussionerna mellan ministern Stubb och eleverna behandlades Ålands ställning och miljö- och energipolitik. Foto: Europainformationen

Tisdagen den sjunde september ordnade utrikesministeriet i samarbete med Ålands landskapsregering seminariet Ålands demilitarisering och neutralisering mot bakgrunden av de nya europeiska utmaningarna.

Utrikesminister Alexander Stubb fungerade som seminariets huvudtalare och talade om nya utmaningar för vårt gemensamma Europa efter Lissabonfördraget. Direktör Teija Tiilikainen från Utrikespolitiska institutet i Finland talade om framtida riktlinjer och utmaningar för europeiskt försvarssamarbete och atlantiskt samarbete efter Lissabon fördraget. Nylands brigards brigadkommendör Anders Gardberg talade om Ålands demilitarisering och neutralisering i förhållande till det europeiska och nordiska försvarssamarbetet.

Anförandena bemöttes av en panel som bestod av lagtingsdirektören vid Ålands lagting Susanne Eriksson, Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér samt direktören vid Ålands fredsinstitut Sia Spliliopoulou Åkermark.

Minister Stubb tog framför allt fram tre aspekter i sitt anförande. För det första att EU och Finland som medlemsstat vill påverka i en värld som blir allt mer multipolär samt att EU:s utrikespolitik behöver starkare enighet och nya förfaranden som bygger på ömsesidig respekt. För det andra att Lissabonfördraget inför en ny dynamik i EU:s utveckling och effektiverar den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Samt för det tredje att Lissabonfördraget inte påverkar Ålands demilitariserade och neutraliserade status.

Teija Tiilikainen betonade att Ålands demilitarisering skyddas av internationella fördrag samt att hon inte ser någon hotbild som skulle kunna äventyra Ålands ställning. Brigadkommendör Anders Gardberg igen berättade om det nordiska försvarssamarbetet inom EU samt om samarbetet mellan Nylands Brigad och Amfibieregementet i Sverige. Han nämnde även att det rörliga försvaret också har ökat Ålands säkerhet. I sin kommentar till talarnas anföranden tog riksdagsledamot Elisabeth Nauclér bland annat fram utrikesministeriets viktiga roll för Ålands demilitarisering och neutralisering.

Förutom det välbesökta seminariet han Stubb även möta åländska gymnasieelever för en fråga och svar diskussion. I diskussionerna mellan ministern och eleverna behandlades både Ålands ställning, miljö- och energipolitik samt hur det är att fungera som Finlands utrikesminister.