Nyheter 16.9.2010

Minister Väyrynen: Frihandelsavtal med Sydkorea till stor nytta för finländskt näringsliv

Pressmeddelande 266/2010
16.9.2010

EU:s medlemsländer nådde enighet om ett frihandelsavtal mellan EU och Sydkorea vid det extra ministerrådet i Bryssel torsdagen den 16 september. Avtalet kunde därmed undertecknas av medlemsländerna.

Frihandelsavtalet är enligt minister Paavo Väyrynen en viktig etapp för EU:s handelspolitik eftersom det är det mest omfattande frihandelsavtalet som EU hittills förhandlat fram.

Avtalet mellan EU och Sydkorea omfattar alla viktiga handelsområden. Företag i EU-länderna vinner enligt beräkningar cirka 19 miljarder euro på avtalet i form av sänkta tullar och marknadstillträde. När avtalet träder i kraft medför det konkurrensfördelar särskilt i förhållande till amerikanska producenter eftersom Sydkorea och USA fortfarande inte lyckats sätta i kraft frihandelsavtalet de tidigare förhandlat fram.

”Avtalet är till stor nytta även för det finländska näringslivet då det avskaffar handelshinder och skapar nya verksamhetsmöjligheter i Sydkorea. Så fort avtalet trätt i kraft kommer enbart avskaffandet av tullar att vara till avsevärd nytta för företag. Avtalet ger också konsumenter direkta fördelar genom sänkta priser. Avtalet gagnar även bland annat tjänstesektorn och investeringar”, betonar minister Väyrynen.

Sydkorea är Finlands tredje viktigaste handelspartner i Asien. Den finländska exporten uppgick år 2009 till cirka 495 miljoner euro och importen till cirka 478 miljoner euro.

Avsikten är att avtalet ska undertecknas vid ett toppmöte mellan EU och Sydkorea i oktober och träda i kraft den 1 juli 2011. Innan avtalet kan undertecknas i oktober måste det godkännas av Europaparlamentet. Parlamentet ska enligt planerna behandla frågan i slutet av september.

Närmare upplysningar: ambassadrådet Keijo Norvanto, tfn 09 1605 6409 eller 040 720 3983, och ministerns tjänstemannasekreterare Päivi Nevala, tfn 09 1605 6171 eller 040 753 4375, ministerns pressattaché Hanna Saarni, tfn 09 1605 5356 eller 0400 739 824