Nyheter 21.9.2010

Barroso efterlyste eftervård av finanskrisen

Barroso efterlyste eftervård av finanskrisenBarroso kräver att den ekonomiska tillväxten ska påskyndas. Foto: Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionens ordförande José Manuel Barroso betonade speciellt att den ekonomiska krisen bör redas ut och att ekonomisk tillväxt behövs i sitt första tal om tillståndet i unionen.

Barroso behandlade också EU:s gemensamma värden och nödvändigheten av att EU agerar gemensamt. Barroso kommer under sin andra mandatperiod att årligen hålla ett tal om tillståndet i unionen, i vilket han tar upp det aktuella tillståndet och det kommande årets utmaningar.

Barroso framhöll i sitt tal att även om det värsta skedet i den ekonomiska och finansiella krisen är förbi, återstår mycket att göra innan EU är på fötter igen. För att undvika nya ekonomiska kriser under det kommande året ska man införa ett effektivt kontrollsystem för ekonomin och nya avgifter för bankerna. Dessa avgifter ska kunna användas för skötseln av eventuella nya finanskriser.

Ekonomisk tillväxt är målet

Barroso kräver att åtgärder som siktar till ekonomisk tillväxt måste påskyndas. EU måste koncentrera sig på att skapa nya jobb. Arbetslöshetssiffrorna i Europa är fortsättningsvis höga, trots att arbetslösheten inte ökar i samma takt som tidigare. Företagens konkurrenskraft måste också förbättras. Ökade innovationer och stöd till små och medelstora företag spelar här en nyckelroll. Barroso nämnde också vikten av att fördjupa den inre marknaden. För närvarande handlar bara mindre än tio procent av Europas små och medelstora företag över gränserna inom EU.

När budgeten uppgörs måste man se till att satsa pengarna så att de ger största möjliga utbyte. Barroso framhöll att vid budgetberedningen är det viktigt att investera pengarna så att de ökar den ekonomiska tillväxten. Nya finansieringsformer för investeringar bör också utredas.

Enighet ger styrka

EU måste agera tillsammans, inte som enskilda länder, var ett av Barrosos centrala budskap. Endast på detta sätt kan EU ta sig ur de ekonomiska svårigheterna och öka sin tyngd på den globala arenan.

Ett globalt agerande ger också EU ansvar. EU måste delta i insatser för att lösa kriser och se till att de mänskliga rättigheterna respekteras. Barroso påminde om att man också i Europa måste respektera lagen och de mänskliga rättigheterna. EU är ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.

Mer information:

Barrosos tal om tillståndet i unionen 2010
Europaparlamentets videoutsändning av Barrosos tal om tillståndet i unionen 2010