Nyheter 6.10.2010

EU:s digitala agenda – hur kan Regionkommittén påverka?

Pressmeddelande 292/2010
6.10.2010

Ledamoten i EU:s Regionkommitté Markku Markkula håller ett föredrag om Regionkommitténs möjligheter att påverka och den digitala agendan för Europa torsdagen den 7 oktober klockan 12-13. Föredraget ingår i serien ”Viesti perille EU:ssa?” (Når budskapet fram i EU?) och hålls i Infocentrum i Lilla parlamentet, Arkadiagatan 3, Helsingfors.

Markku Markkula är rapportör för den digitala agendan i Europeiska unionens Regionkommitté. Föredragsserien arrangeras av Europainformationen i Nyland och Riksdagsinformationen och den presenterar aktörer som påverkar eller försöker påverka Europeiska unionens beslutsfattande.

Den digitala agendan för Europa är en omfattande handlingsplan för att avskaffa hinder för spridningen av informations- och kommunikationsteknik. Strategin syftar bland annat till att skapa en gemensam digital marknad, öka datasäkerheten, erbjuda allmänheten snabbare internetförbindelser och utnyttja informations- och kommunikationsteknik då befolkningen åldras.

Markkula är diplomingenjör i produktionsekonomi och arbetar vid Aaltouniversitetet under titeln Advisor to the Aalto Presidents.

Närmare upplysningar: regioninformatören vid Europainformationen i Nyland Hanna Päivärinta, tfn 09 1605 6565, 040 510 7511