Nyheter 19.10.2010

Stubb: Finland ger EU:s utvidgning sitt starka stöd

EU:s kommissionär med ansvar för utvidgning och grannskapspolitik Stefan Füle besökte Finland den 18 oktober på inbjudan av utrikesminister Alexander Stubb.

”Vi stöder Stefan Füles arbete. Jag anser att hans jobb är ett av de svåraste och viktigaste kommissionärsuppdragen.”

Kommissionär Füle och utrikesminister Stubb gav sin syn på EU:s utvidgning vid en presskonferens den 18 oktober. Foto: UM/Eero KuosmanenKommissionär Füle och utrikesminister Stubb gav sin syn på EU:s utvidgning vid en presskonferens den 18 oktober. Foto: UM/Eero Kuosmanen

Minister Stubb berättade att Finland förespråkar utvidgningen och ger den sitt starka stöd. ”Vi anser att utvidgningspolitiken är ett av Europeiska unionens bästa politiska program och en nyckel till unionens framgång.”

Unionen genomför enligt Stubb tre utvidgningsstrategier på en gång. ”För det första på västra Balkan, och vi ser med intresse fram emot att få höra kommissionens synpunkter på frågan den 9 november. För det andra har vi utvidgningsstrategier med Serbien och Turkiet. För det tredje har vi det ”enklare utvidgningsfallet” Island”, berättade Stubb.

En framgångsrik utvidgningsprocess ska enligt kommissionär Füle stödja sig på två pelare: strikt villkorlighet och balanserat politiskt styre.

Utvidgningen ska uppfylla tekniska kriterier. EU efterlyser ansökarländer som till hundra procent är redo att uppfylla villkoren. Det ska också gå att garantera förtroende mellan parterna i utvidgningen och dessutom ska tidigare åtaganden fullgöras. Reglerna kan inte ändras under spelets gång.

Motorn i ansökarlandets anslutningsprocess är de reformer som landet genomför.

Utrikesministrar diskuterade Serbiens väg till EU

EU:s utvidgning var temat också då utrikesminister Stubb träffade Serbiens utrikesminister Vuk Jeremić, som besökte Finland den 18 oktober. ”Finland ger Serbien sitt starka stöd på landets väg till EU”, konstaterade Stubb vid ministrarnas gemensamma presskonferens. Serbien hoppas att dess medlemskapsansökan ska gå vidare till kommissionen för ett yttrande redan i oktober, vilket också är Finlands önskan. Enligt minister Stubb handlar det om en symboliskt mycket viktig åtgärd.

FN:s generalförsamling antog i september en resolution som uppmanar Serbien och Kosovo till dialog. Utrikesminister Stubb tackade Serbien för dess samarbete inför resolutionen och gratulerade landet till prestationen. Stubb konstaterade att det är dags att inleda samtal till exempel i Bryssel. Enligt utrikesminister Jeremić är Serbien redo för en dialog och hoppas att den kan inledas så fort som möjligt.

Utrikesminister Stubb tackade även Serbien för dess stöd för EU i omröstningen om EU:s ställning i FN:s generalförsamling i september. Efter att Lissabonfördraget trätt i kraft är syftet att klargöra EU:s ställning i FN:s generalförsamling och anta en resolution i frågan.

Utrikesministrarna Stubb och Jeremić hoppas att Serbiens EU-ansökan går vidare till kommissionen för ett yttrande redan i oktober. Foto:UM/Eero KuosmanenUtrikesministrarna Stubb och Jeremić hoppas att Serbiens EU-ansökan går vidare till kommissionen för ett yttrande redan i oktober. Foto: UM/Eero Kuosmanen