Nyheter 19.10.2010

Varför är Finland i Afghanistan? Infoblad 5b/2010

Varför är Finland i Afghanistan?Infoblad 5b/2010

Broschyren Varför är Finland i Afghanistan? tar upp den militära och civila krishanteringen i Afghanistan och presenterar de viktigaste samarbetsprojekten inom utvecklingsbiståndet.

I en intervju motiverar utrikesminister Alexander Stubb den militära närvaron i Afghanistan, som är Finlands tillsvidare svåraste krishanteringsoperation.

pdf Varför är Finland i Afghanistan? Infoblad 5b/2010