Nyheter 20.10.2010

Minister Väyrynen till EU:s utvecklingsministermöte i Bryssel

Pressmeddelande 311/2010
20.10.2010

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen deltar i ett informellt möte för EU:s utvecklingsministrar i Bryssel den 21-22 oktober. Ministrarna diskuterar EU:s utvecklingspolitiska prioriteringar och framtida riktlinjer med Lissabonfördraget som ny referensram.

Minister Väyrynen har lagt fram ett initiativ till en global strategi som ska styra EU:s yttre åtgärder på ett övergripande sätt. Initiativet kommer att vara ett av mötets samtalsämnen. Initiativet utgår från att EU:s utvecklingspolitiska framtid ska ses om en oskiljaktig del av EU:s fungerande och konsekventa yttre förbindelser. Viktigt är också att harmonisera den interna och externa politiken.

Andra centrala teman är bland annat hur väl budgetstödet fungerar som instrument för utvecklingsfinansiering, ekonomiska partnerskapsavtal med länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet och innovativa mekanismer för utvecklingsfinansiering, som tagits upp i den offentliga debatten i och med den ekonomiska krisen och förhandlingarna om ett klimatavtal.

EU:s ordförandeland Belgien är värd för mötet, vars ordförande är EU:s höga representant och kommissionens vice ordförande Catherine Ashton. Utöver medlemsländernas utvecklingsministrar deltar Europeiska kommissionens utvecklingskommissionär Andris Piebalgs och kommissionären för humanitärt bistånd Kristalina Georgieva.

Närmare upplysningar: ministerns tjänstemannasekreterare Päivi Nevala, tfn 040 753 4375, eller ambassadrådet Sini Paukkunen, tfn 09 1605 6272