Nyheter 21.10.2010

Euron populär bland kriminella

SedlarEU-myndigheterna lade 2009 beslag på sammanlagt 860 000 förfalskade sedlar. Foto: Europeiska kommissionen

När eurosedlarna och euromynten sattes i omlopp 2002 visste man att förfalskningar kommer att bli ett besvärligt problem på grund av att euroområdet är så stort. Men ingen i Europa kunde förutspå hur vanligt användningen av förfalskade euror skulle bli också utanför EU. Euron är idag en av de mest förfalskade valutorna i världen.

Förfalskningar i Finland

I Finland hittades i fjol 861 förfalskade sedlar. Siffran är liten i förhållande till att det finns 150 miljoner sedlar i omlopp. Siffran är också liten om man ser till hela Europa, eftersom det totala antalet förfalskningar inom euroområdet är tusenfalt större. EU-myndigheterna lade 2009 beslag på sammanlagt 860 000 förfalskade sedlar. Inom hela euroområdet finns idag cirka 13 miljarder sedlar i omlopp.

Av de förfalskade sedlarna är uppskattningsvis 90 procent klumpiga förfalskningar gjorda av amatörer, medan tio procent är förfalskade av proffs. Trots den lilla andelen kan värdet av de professionellt förfalskade sedlarna stiga till hela 90 procent av alla förfalskningar inom hela EU.

Det har uppskattats att hela 70 procent av de förfalskade sedlarna kommer från Italien. I Finland finns det också många förfalskade sedlar som är tillverkade i Litauen. Östeuropeiska kriminella ligor sprider ut sedlarna runtom i landet framför allt i butiker och kiosker. De betalar små inköp med stora sedlar för att få så mycket växelpengar som möjligt.

Förfalskningar åsamkar samhället betydligt större kostnader är vad sedlarnas nominella värde är, eftersom enbart banker och affärer har investerat miljoner euro i apparatur som kontrollerar sedlarnas äkthet. Man har räknat ut att värdet av de förfalskade sedlarna i Finland uppgår till några tiotusental euro årligen.

Polisen, Finlands Bank och andra banker utbildar personer som hanterar pengar att känna igen förfalskningar. Europeiska centralbanken ECB lanserar också hela tiden nya sedelserier som ska vara svårare att förfalska. De professionella förfalskarna hänger dock med i utvecklingen, och ECB måste ständigt ta fram nya metoder så att det ska bli svårare att förfalska pengarna.

Sedlar i valören 500 euro ökar i popularitet

85 procent av sedelförfalskningarna gäller sedlar i valören 20 och 50 euro. Andelen kan emellertid ändras i framtiden, eftersom 500-eurosedlarna har blivit populära bland de kriminella. Journalisten Stephen Fidler vid The Wall Street Journal har i en artikel beskrivit fördelarna med 500-eurosedeln för yrkesbrottslingar: sedeln är lätt att räkna, lätt att växla och den har ett relativt stabilt värde. Fidler har också räknat ut att en miljon dollar väger lite under tio kilo, medan samma summa i euro väger knappt två kilo.

Också mynt förfalskas

Euromynt har också förfalskats, trots att det förekommer få förfalskade mynt jämfört med sedelförfalskningarna. Till exempel i fjol togs inom hela euroområdet 172 100 mynt bort ur omlopp. Det finns för närvarande cirka 15 miljarder mynt i omlopp i euroländerna. Det vill säga 89 000 mynt per varje förfalskat mynt.

Mer information:
Så här känner du igen en äkta sedel, ECB
ECB, sedlar i omlopp
Euromynt, Europaparlamentet
”Gangsterit pelastavat euron”, Taloussanomat
Why the criminals love the 500 euro note, PressEurop

 Facebook align="left" border="0" src="/wp-content/uploads/sites/19/2017/04/ID-64962-GUID-469AC8A9-880F-44C5-B76E-CF9CF43B7FAC.jpeg" />