Nyheter 22.10.2010

EU:s utrikesråd diskuterar Mellanöstern

Pressmeddelande 313/2010
22.10.2010

EU:s råd för utrikes frågor sammanträder i Luxemburg den 25 oktober. Ett av de aktuella huvudtemana är fredsprocessen i Mellanöstern. Utrikesminister Alexander Stubb representerar Finland vid rådsmötet.

Utrikesministrarna diskuterar situationen i Mellanöstern. Avsikten är att behandla läget i de direkta förhandlingarna som Israel och palestinierna inledde i september. Då Israels partiella bosättningsstopp löpte ut i slutet av september och Israel trots internationella vädjanden inte har förlängt stoppet kastades en skugga över förhandlingarna. Arabförbundet sammanträdde på palestiniernas begäran i början av oktober för att behandla frågan och beslutade att ge förhandlingarna en månads frist. Utrikesminister Stubb har för avsikt att på basis av sitt besök i Mellanöstern utvärdera fredsprocessen och situationen i Gaza för sina kolleger. Stubb besökte Gaza förra veckan.

Vid en lunchdiskussion behandlar rådet de viktigaste budskapen till toppmötet EU-USA och EU-Ukraina. Finland anser att ett intensivt samarbete mellan EU och USA behövs i alla strategiskt viktiga frågor, såsom global säkerhet, ekonomisk utveckling, klimatförhandlingar och utvecklingspolitik. När det gäller Ukraina betonar Finland fri rörlighet och ekonomi. Finland har som mål att handlingsplanen som siktar på visumfrihet för Ukraina antas vid toppmötet 2010 och att associeringsavtalet undertecknas vid toppmötet 2011. Ministrarna diskuterar även EU:s representation i Unionen för Medelhavet, som ska hålla toppmöte i november.

Vid lunchdiskussionen behandlar rådet EU:s förbindelser med Kuba och förutsättningar för att utveckla dem. Finland välkomnar frigivningen av politiska fångar och planerna på ekonomiska reformer. Kuba ska uppmuntras att gå vidare med processen att frige alla åsiktsfångar.

Vid lunchen diskuterar ministrarna också den aktuella situationen i Georgien. Finland anser att viktiga steg i Georgiens närmande till EU är att förhandlingar om ett associeringsavtal inletts och att viseringsförenklings- och återtagandeavtal sätts i kraft. EU:s stöd behövs i Genèvesamtalen. En uppmuntrande signal var Rysslands meddelande att landet drar sig ur den omtvistade kontrollstationen i Perev. EU ska uppmuntra Georgien och Ryssland till dialog eftersom konfliktlösningen i Georgien endast kan fortskrida om alla parter engagerar sig i processen.

Ministrarna diskuterar utvecklingen av den europeiska grannskapspolitiken (ENP). Diskussionen är en fortsättning på de slutsatser som rådet antog i frågan i juli. Finlands ståndpunkt är att grannskapspolitiken ska stärkas och att EU bör stödja partnerländernas närmande till EU genom associeringsavtal, rörlighet och frihandel. Finland anser att EU ska undvika ett motsatsförhållande mellan östliga och sydliga partnerländer och betonar att båda dimensionerna behövs.

Rådet diskuterar dessutom säkerhet och utveckling i Sahel och EU:s roll i stabiliseringen av regionen. Finland understöder förslaget om en övergripande EU-strategi som förenar diplomati, brottsbekämpning, krisförebyggande och utvecklingssamarbete. Finland anser också att EU bör stödja den västafrikanska ekonomiska gemenskapen ECOWAS verksamhet i regionen.

Rådet behandlar också det pågående arbetet för att göra EU:s ställning i FN tydligare. Rådet antar sannolikt även slutsatser om Bosnien och Hercegovina, Vitryssland, Moldavien, Uzbekistan och EU:s östliga partnerskap.

Närmare upplysningar: ambassadrådet Lasse Keisalo, enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, tfn 09 1605 5330 eller 040 505 2046, och utrikesministerns diplomatiska rådgivare Päivi Pohjanheimo, tfn 09 1605 5332 eller 040 511 3786