Nyheter 9.11.2010

Europainformationen på Helsingfors bokmässa

Kirjamessut 2010Antalet mässbesökare uppgick till rekordantalet 80 000 personer. Foto: Finlands Mässa

Europainformationen deltog också i år i Helsingfors bokmässa, som firade sitt tioårsjubileum. Antalet mässbesökare uppgick till rekordantalet 80 000 personer och det var livligt också på Europainformationens avdelning. Publikationerna gick bra åt.

Liv och rörelse på Europainformationens avdelning

Europainformationen var en hörnplats och besökare strömmade till från två håll. Två stora scener som fanns i närheten drog också folk till avdelningen. Avdelningen besöktes av personer i alla åldrar, men speciellt av ungdomar i stora skaror. Lärarna hade nämligen uppmanat eleverna att bekanta sig med Europainformationens Europakarta. Regioninformatör Hanna Päivärinta uppskattar att avdelningen besöktes av upp till 7 000 personer under de fyra dagar mässan pågick. Man hade inte räknat med att publikationerna skulle gå så bra åt som de gjorde, och lagret måste fyllas på ett par gånger. Hanna Päivärinta berättar att hon stundvis inte hann göra annat än ställa fram mer publikationer.

Som väntat gick boken EU-Basfakta bäst åt. Låg- och högstadieeleverna verkade också vara förtjusta i minibroschyren Mina grundläggande rättigheter i Europeiska unionen, som getts ut av Europaparlamentets informationskontor. Europakartorna, kokböckerna och kartkorten var också populära. Bokmärken med EU-ländernas flaggor hade också god åtgång. EU:s medlemsländer intresserade tydligt besökarna. Många besökare plockade med sig broschyren EU i korthet och en annan broschyr som presenterar Lissabonfördraget.

Frågor ställdes om Lissabonfördraget och euromynten

Besökarna ville få information speciellt om Lissabonfördraget och ekonomin. Många ville också veta vad som just nu är aktuellt inom unionen. De uppmanades läsa vår nyaste publikation Espanja ymmärtää myös jäänmurtajia (Spanien förstår sig också på isbrytare), som innehåller intressanta artiklar skrivna av tjänstemän vid EU-representationen. Euromynten intresserade också och frågor ställdes om Estlands anslutning till euroområdet i början av nästa år. Affischerna med alla euroländers mynt var också en populär produkt bland besökarna.

Många frågade också efter publikationer på engelska, men eftersom Europainformationen framför allt ska betjäna finländarna, trycks publikationerna på svenska och finska.

För Europainformationens del var mässan lyckad och ett stort antal publikationer fick ett nytt hem.

Hann du inte besöka bokmässan? I så fall kan du beställa publikationer med beställningsblanketten eller avhämta dem på Europainformationens regionala kundkontor.