Nyheter 19.11.2010

Utrikesrådet diskuterar Sudan, Mellanöstern och Burma/Myanmar

Pressmeddelande 338/2010
19.11.2010

EU:s råd för utrikes frågor sammanträder i Bryssel den 22 november. Huvudtemana är aktuella utmaningar i Sudan, Mellanöstern och Burma/Myanmar. Utrikesminister Alexander Stubb representerar Finland vid rådsmötet.

Rådet diskuterar situationen i Sudan och EU:s åtgärder inför folkomröstningen i januari. Södra Sudan beslutar i omröstningen i enlighet med fredsavtalet från 2005 om sin självbestämmanderätt, det vill säga om Sudan ska förbli enat eller om södra Sudan blir en självständig stat. Finland och EU betonar vikten av en trovärdig och fredlig folkomröstning och av att genomföra fredsavtalet. EU har skickat valobservatörer till Sudan, och de övervakar även registreringen av väljare. Finland har med biståndsmedel understött fredsmäkling under ledning av Afrikanska unionen och den före detta sydafrikanske presidenten Thabo Mbeki.

Utrikesministrarna diskuterar fredsprocessen i Mellanöstern och situationen i Libanon, Iran och Irak. Finland betonar att EU noga måste bevaka utvecklingen av den spända interna situationen i Libanon och sträva efter att garantera arbetsro för specialdomstolen. Rådet antar slutsatser om Libanon. I tvisten om Irans kärnprogram stöder Finland fortsättningsvis verksamheten i landgruppen EU3+3 och den tvåspåriga politiken, det vill säga strävan efter en förhandlingslösning och påtryckningar i form av sanktioner. Avsikten är att anta slutsatser om Irak. Finland betonar vikten av att den irakiska regeringsbildningsprocessen går framåt och av att uppmärksamhet ägnas åt våldet som på sista tiden även riktats mot religiösa minoriteter i landet.

Rådet diskuterar EU:s fortsatta åtgärder i Myanmar, som i början av månaden höll sitt första val på över tjugo år och frigav oppositionsledaren och Nobels fredspristagare Aung San Suu Kyi några dagar efter valet. EU har redan fördömt valet som odemokratiskt, och diskussionen fokuserar nu på bevakning av situationen i landet under de närmaste dagarna och veckorna. Finland stöder en EU-politik som möjliggör utvecklingen av en dialog med politiska aktörer i Myanmar. Samtidigt är det i fortsättningen viktigt att ägna uppmärksamhet åt bristerna i demokratiprocessen i Myanmar.

Utrikesministrarna samlas till lunch för att förbereda toppmöten under slutet av året. Av toppmötet EU-Ryssland i Bryssel hoppas Finland på konkreta resultat särskilt på följande områden: att nå enighet kring slutförandet av Rysslands WTO-förhandlingar, att gå vidare med det praktiska arbetet för viseringsfrihet och att intensifiera det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet. I förberedelserna inför OSSE:s toppmöte i Astana anser Finland att OSSE under de närmaste åren bör utarbeta ett konkret handlingsprogram som syftar till att skapa ny dynamik. Förberedelserna inför toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen i Tripoli fokuserar på att stärka unionens politiska roll på den afrikanska kontinenten. Finland betonar vid mötet temana informationssamhället samt fred och säkerhet. Slutligen fokuserar toppmötet EU-Indien, som också äger rum i Bryssel, på frihandelsförhandlingar, säkerhet och samarbete mot terrorism.

Utöver toppmötena diskuterar rådet utvecklingen av EU:s strategiska partnerskap under ledning av den höga representanten Catherine Ashton. Finland anser att det är viktigt att EU utvecklar sina förbindelser med centrala partner långsiktigt. EU:s tredjelandstoppmöten borde bli mindre rutinmässiga och mer målinriktade.

Närmare upplysningar: ambassadrådet Lasse Keisalo, enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, tfn 09 1605 5330 eller 040 505 2046, och utrikesministerns diplomatiska rådgivare Mikko Hautala, tfn 09 1605 5005 eller 040 834 6758