Nyheter 29.11.2010

Europeiska ungdomar uppmuntras till studier och arbete utomlands

Europeiska ungdomar erbjuds möjligheter till internationalisering så att de lättare kan få jobb.Europeiska ungdomar erbjuds möjligheter till internationalisering så att de lättare kan få jobb. Foto: Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen har startat ett projekt med namnet Unga på väg, vars främsta syfte är att förbättra sysselsättningsmöjligheterna för unga. Arbetsgivarna uppskattar ofta erfarenhet och kunskap som skaffats utomlands och projektet ska göra det lättare för unga att studera och arbeta utomlands.

För närvarande är projektets synligaste del den nyligen lanserade webbplatsen Unga på väg, som är en samlingspunkt för information till unga om studier och arbete utomlands och om hur det är att bo i ett annat land. Webbplatsen utnyttjar existerande webbplatser genom att samla all väsentlig information om ämnet på en och samma webbplats. Genom att gå in på webbplatsen kan man till exempel ta reda på vilka utbildnings- och arbetsmöjligheter det finns i andra EU-länder, vilka utbytesprogram EU erbjuder och vad man bör tänka på då man flyttar till ett främmande land.

Nya hjälpmedel för att söka jobb i Europa

I projektet Unga på väg ingår utvecklingen av tjänster för unga inom arbetsförmedlingsnätverket Eures. Avsikten är att nästa år starta projektet Ditt första Eures-jobb, som speciellt riktar sig till ungdomar. Inom ramen för projektet är det möjligt att få råd vid jobbsökning, men också ekonomiskt bidrag och hjälp för att anpassa sig till ett nytt land.

Ännu i år planerar man att ta i bruk ett informationssystem för lediga arbetsplatser, där den som söker jobb kan se var i Europa det finns lediga jobb och vilka kvalifikationer som krävs för dessa.

Nästa år planerar man att införa ett europeiskt färdighetspass. I passet kan man registrera sina färdigheter så att de är jämförbara i hela Europa. Med hjälp av färdighetspasset kan speciellt unga presentera sina färdigheter, eftersom de inte alltid ännu har någon arbetserfarenhet. Det europeiska färdighetspasset bygger på Europasset, som är en allmäneuropeisk meritförteckning.

Unga småföretagare och studerande erbjuds stöd

I anslutning till projektet kommer det europeiska instrumentet för mikrolån inom Progress att utnyttjas. Via mikrofinansieringssystemet, som införts i år, kan småföretagare som vill starta eller utveckla sina företag få mikrolån. Via projektet Unga på väg uppmuntras ungdomarna att använda sig av mikrofinansieringssystemet.

Andra projekt i anslutning till Unga på väg är också under planering. Ett Unga på väg-kort planeras likaså. Med kortet skulle ungdomarna få olika förmåner och rabatter. Möjligheten att införa ett europeiskt studielån, som skulle genomföras i samarbete med Europeiska investeringsbanken, undersöks också som bäst. Det skulle vara avsett för studenter som vill studera eller göra sin arbetspraktik i ett annat EU-land.

En del av strategin Europa 2020

Projektet Unga på väg är ett av de viktigaste projekten inom strategin Europa 2020, tioårsplanen för den europeiska ekonomin. Strategins syfte är att trygga den ekonomiska tillväxten och konkurrenskraften inom EU.

Syftet med projektet Unga på väg är att göra det lättare för unga att komma in på arbetsmarknaden, förbättra utbildningens kvalitet, motverka skolavhopp och öka antalet studenter inom högre utbildningar. Förutom instrumenten för ökad rörlighet genomförs projektet genom olika åtgärder som kommissionen ska vidta för att förbättra utbildningssystemet. Kommissionen ska bland annat kartlägga hur utbildningen är ordnad i andra delar av världen. Dessutom uppmuntras medlemsländerna att förbättra sina utbildningssystem.

Mer information:

Webbplatsen Youth on the move (på engelska)

Facebook